DANS homepage


Spotlight

Data delen: goed voor de wetenschap én voor u

NARCIS

Op zoek naar wetenschappers, hun publicaties en data? NARCIS biedt toegang tot wetenschappelijke informatie in Nederland.

Nieuws

IP-inspiratiemiddag: wat kun je met GEOdata?

Op 20 november organiseert Informatie Professional een Inspiratiemiddag GEOdata. Onder andere de ontsluiting van open overheidsdata komt aan bod. De middag vindt plaats bij DANS.

Symposium Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) 2015

DANS, CBS en Rijkswaterstaat organiseren op donderdag 12 februari het OViN-symposium om u, als huidig of potentieel gebruiker, te informeren over het OViN en met u in gesprek te gaan over mogelijkheden, ervaringen en nieuwe ontwikkelingen van deze rijke dataverzameling.

EASY

Wilt u data vinden of deponeren? Raadpleeg het online archiveringssysteem EASY.

E-data&Research

Nieuwsbrief

Datalink

Agenda