Samenwerkingen

Door deelname aan nationale en internationale projecten en infrastructuren werkt DANS mee aan de duurzame toegang tot onderzoeksdata. 

Uiteraard doen wij dit niet alleen, maar samen met onze samenwerkingspartners.

NCG

Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-informatica (NCG)

NFU

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)

Tailoring repositories to the needs of research communities

ZIN

Zorginstituut Nederland

Door deelname aan nationale en internationale projecten en infrastructuren werkt DANS mee aan de duurzame toegang tot onderzoeksdata. 

Uiteraard doen wij dit niet alleen, maar samen met partners en klanten in verschillende samenwerkingsverbanden.