U bent hier: Home > Over DANS > Organisatie en beleid > Stuurgroep en adviesraden

Stuurgroep en adviesraden

Stuurgroep

De Stuurgroep komt tweemaal per jaar bijeen en is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken, het door de directeur gevoerde beheer en beleid en de door de directeur bereikte resultaten.

Adviesraden

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert gevraagd en ongevraagd de stuurgroep en de directie over het werkprogramma van DANS. Daarnaast geeft de WAR een reactie op het rapport van de evaluatiecommissie van DANS ten behoeve van de zesjaarlijkse externe evaluatie. De samenstelling van de WAR:

 • Dr. Jos Bazelmans - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (voorzitter)
 • Prof. dr. Frank van Harmelen - Vrije Universiteit Amsterdam
 • Jannine van de Maat, MPhil - Sociaal en Cultureel Planbureau
 • Prof. dr. Marcel Das - CentERdata
 • Prof. dr. H.W.M. (Hanneke) van Laarhoven - UvA-AMC
 • Marjolijn Das - CBS

NARCIS-adviesraad

De NARCIS-adviesraad adviseert de directie van DANS over de koers van NARCIS en gerelateerde diensten. De samenstelling van de NARCIS-adviesraad:

 • Drs. Hans de Jonge - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 • Drs. Maarten Steenhuis - Koninklijke Bibliotheek
 • Paul Hofman - Technische Universiteit Eindhoven
 • Ir. Maarten Seegers - Maastricht University
 • Martine Teirlinck-Hermsen MSc / Dafne Vencken MA - HBO Kennisinfrastructuur (HKI)

DataverseNL-adviesraad

In de DataverseNL-adviesraad bepalen de deelnemende partijen samen met DANS de strategische koers van DataverseNL, waaronder gewenste ontwikkelingen in de functionaliteit en positionering van de dienst binnen het Nederlandse datalandschap. De samenstelling van de DataverseNL-adviesraad:

 • 4TU.Centre for Research Data
 • Avans Hogeschool
 • Hanzehogeschool
 • Leiden University
 • NIOO-KNAW
 • NIOZ
 • Protestantse Theologische Universiteit
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Tilburg University
 • Trimbos Instituut
 • Universiteit Maastricht (voorzitter)
 • Utrecht University
 • Vrije Universiteit