U bent hier: Home > Over DANS > Organisatie en beleid > Samenwerking

Samenwerking

Gedreven door data zorgt DANS er met zijn dienstverlening en deelname in (inter)nationale projecten en netwerken voor dat de toegang tot digitale onderzoeksgegevens verder verbetert. Uiteraard doen wij dit niet alleen, maar samen met partners in samenwerkingsverbanden.

Nationale partners op een rij:

CBS - Tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en DANS bestaat een overeenkomst over kosteloze beschikbaarstelling van een groot aantal microbestanden met gegevens over personen en huishoudens voor wetenschappelijk onderzoek. De beschikbare informatie staat in EASY.

CentERdata - DANS heeft samen met CentERdata de service Surveydata Nederland (SDN) opgezet. SDN richt zich op het dissemineren en duurzaam archiveren van surveydata en de onderliggende meetinstrumenten. De kennis en ervaring vanuit CentERdata over dataverzameling, documentatie en disseminatie van surveydata wordt samengebracht met de kennis en ervaring van DANS op het gebied van duurzame archivering van data.

DTLDutch Techcentre for life Science (DTL) is een expertisecentrum van onderzoeksorganisaties voor de life sciences.

E-data & Research - Samen met andere stakeholders geeft DANS het blad E-data & Research uit. E-data & Research is een nieuwsbrief over data en onderzoek in de alfa- en gammawetenschappen. Het blad biedt nieuws en informatie voor onderzoekers en studenten en een ieder die zich betrokken voelt bij de ontwikkelingen in opslag en hergebruik van digitale onderzoeksdata. E-data & Research verschijnt drie keer per jaar. Op de website www.edata.nl staan alle uitgebrachte nummers.

KNAW - Als instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (en NWO) werkt DANS op allerlei terreinen samen met de KNAW en de KNAW-instituten.

Koninklijke Brill NVUitgeverij Brill is een Nederlandse uitgeverij met internationale publicaties, vooral bekend door haar wetenschappelijke uitgaven. DANS en Brill geven samen het Research Data Journal uit.

Landelijk Coordinatiepunt Research Data Management - Het LCRDM faciliteert een landelijke aanpak van research datamanagement in Nederland.

Ministeries - Organisaties die onderzoek doen in opdracht van Ministeries zijn verplicht om data voortkomend uit dit onderzoek onder te brengen bij DANS. Deze verplichting is opgenomen in de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten - ARVODI. 

Nationaal Archief - DANS buigt zich met het Nationaal Archief over samenwerking met betrekking tot archivering van digitale onderzoeksdata. De bevindingen van een verkennend onderzoek in 2015 staan in een rapport.

NCDD - De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) is opgericht door organisaties uit de publieke sector die de zorg voor verzamelingen van digitale data tot hun kerntaak rekenen. Het doel van de coalitie is gezamenlijk een organisatorische en technische infrastructuur tot stand te brengen die waarborgt dat digitale bestanden ook op de lange termijn bruikbaar blijven. DANS is partner binnen de NCDD.

Netherlands eScience Center - Het NLeSC ondersteunt en versterkt multidisciplinair en data-intensief wetenschappelijk onderzoek waarin effectief en innovatief ICT wordt gebruikt. Om dit bereiken werkt het NLeSC als een netwerkorganisatie. Het helpt zo om grootschalige data-analyse over de grenzen van wetenschapsgebieden heen mogelijk te maken.

NPSO - DANS voert het secretariaat van het Nederlandstalig Platform voor Survey Onderzoek (NPSO), een platform van onderzoeksinstituten binnen de overheid, universiteiten en  het bedrijfsleven op het gebied van surveyonderzoek.

Netwerk Oorlogsbronnen - Het Netwerk Oorlogsbronnen heeft als doel het gebruik van Tweede Wereldoorlog-collecties in Nederland te stimuleren. Door één digitale zoekingang tot alle relevante collecties te ontwikkelen, biedt het Netwerk een overzichtelijke en eenvoudige toegang aan professionele onderzoekers en het brede publiek. Het Netwerk Oorlogsbronnen verbindt niet alleen collecties, maar ook collectiebeherende organisaties en personen. Door het organiseren van jaarlijkse Netwerkdagen biedt het Netwerk een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring. DANS is partner. 

NWO - Als instituut van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (en de KNAW) werkt DANS op allerlei terreinen samen met NWO. Zo bevordert NWO bijvoorbeeld open access-publiceren en open access-onderzoeksdata. 

ODISSEI - DANS is deelnemer van ODISSEI de Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations. ODISSEI ontwikkelt een duurzame wetenschappelijke infrastructuur voor de sociale wetenschappen in Nederland en is opgenomen op de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur 2016-2020.  

PiLOD - Het platform Linked Data Nederland (PiLOD) is een levendige community die kennis en ervaring deelt rond het maken, beheren en toepassen van Linked (Open) Data. DANS is een van de deelnemers.  

Research Data Netherlands (RDNL) - RDNL is een samenwerkingsverband van 3TU.Datacentrum, SURFsara en DANS. Met deze coalitie, die ook voor andere partijen open staat, bundelen de drie data-archieven hun krachten op het gebied van duurzame data-archivering. Op deze manier wil RDNL de duurzame archivering en het hergebruik van onderzoekdata in Nederland bevorderen. 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Voor de archeologie is vastgelegd dat de digitale documentatie die bij archeologisch onderzoek wordt vastgelegd voor de lange termijn bewaard dient te worden in het e-depot voor de Nederlandse archeologie (EDNA). De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is daarom voor DANS een belangrijke partner bij de ontwikkeling van EDNA.

Internationale partners op een rij:

CESSDA - Het Consortium of European Social Science Data Archives heeft als doel om een Europese infrastructuur voor de gammawetenschappen te vormen, waar wetenschappers terecht kunnen voor data, tools, advies en kennisuitwisseling.

CLARIAH - Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities is de Nederlandse bijdrage aan de Europese onderzoeksinfrastructuren CLARIN en DARIAH: een gedistribueerde onderzoeksinfrastructuur voor de geestes- en sociale wetenschappen.

DARIAH - Binnen Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities wordt een ‘digitale werkbank’ voor alfawetenschappers in Europa gerealiseerd.

Dataverse-community - Dataverse is een open source webapplicatie voor het delen, bewaren, citeren, onderzoeken en analyseren van onderzoeksdata. DANS is een van de participanten binnen de Dataverse–community, bijvoorbeeld als lid van het Dataverse Advisory Team en de Community Group over Authentication and Authorization.

DataCiteDataCite is een internationaal samenwerkingsverband, in 2009 opgericht door een aantal toonaangevende onderzoeksbibliotheken, archieven en technische informatiecentra uit de hele wereld. DataCite maakt zich sterk voor het delen van onderzoeksgegevens en een betere bescherming van onderzoeksinvesteringen.

Data Seal of Approval - Onderzoekers die data willen delen of willen gebruiken, willen ook weten of de kwaliteit en integriteit van die data gewaarborgd is. Hiervoor is het zogenaamde Data Seal of Approval (DSA) ontwikkeld, dat zestien basiseisen formuleert waaraan goed databeheer moet voldoen. Het online archiveringssysteem EASY is een van de archieven waar een DSA aan is toegekend.

DRYADDryad - De Dryad Digital Repository bevat onderzoeksdata van meer dan vijftigduizend wetenschappers. DANS verzorgt de back-up en garandeert de bruikbaarheid van de digital object identifiers (DOI’s) van Dryad nu en in de toekomst. Ingrid Dillo is lid van de board of directors van Dryad.

EuroCRIS - euroCRIS is de internationale organisatie die zich bezighoudt met de interoperabiliteit van onderzoeksinformatiesystemen. DANS vervult het secretarisschap van euroCRIS. 

GreyNet - GreyNet houdt zich bezig met onderzoek, publicatie, open access en onderwijs op het gebied van grijze literatuur. Daarnaast faciliteert zij onderzoek en dialoog tussen partijen die zich met het onderwerp bezighouden. DANS blijft graag in contact met deze community en maakt onderdeel uit van de Resource Policy Commitee van GreyNet. 

ICPSR - De data van het Amerikaanse Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR) zijn kosteloos beschikbaar via DANS. Lees meer over de dienstverlening van ICPSR via DANS.

ICSU World Data System - ICSU-WDS bevordert de toegang tot en het lange termijn beheer van wetenschappelijke gegevens, data-diensten, producten en informatie. Ingrid Dillo is lid van het Wetenschappelijk Comité 2015-2018.

Knowledge ExchangeKnowledge Exchange - Knowledge Exchange (KE) biedt een infrastructuur voor onderzoeksinformatie op internationaal niveau en faciliteert kennisuitwisseling tussen zowel experts als organisaties. Ingrid Dillo is lid van de researchdata-expertgroep van KE.  

Mendeley - De door onderzoekers gepubliceerde onderzoeksdata op het platform Mendeley Data worden bij DANS voor de lange termijn opgeslagen.

OECDOECD - De Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) is een samenwerkingsverband van 35 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren. DANS werkt onder de paraplu van de OECD aan duurzame businessmodellen voor datarepositories; Ingrid Dillo fungeert als co-chair van dat project.

Research Data Alliance (RDA) - De Research Data Alliance is in 2013 opgericht om het delen van onderzoeksdata te bevorderen. De werkgroepen van de RDA, waarin medewerkers van talrijke onderzoeksorganisaties vertegenwoordigd zijn, komen samen tijdens plenaire bijeenkomsten. Nederland was in 2014 gastland voor deze grote internationale onderzoeksdataconferentie, op voordracht van DANS (organisational member) en een aantal partners uit het onderzoeksveld en het bedrijfsleven.