U bent hier: Home > Over DANS > Organisatie en beleid > Juridische informatie > Eigendomsrechten EASY

Eigendomsrechten EASY

Het motto van DANS is: open als het kan, beschermd als het moet. DANS bevordert dat onderzoeksdata en publicaties met zo weinig mogelijk beperkingen beschikbaar worden gesteld. Er kunnen echter redenen zijn waarom onderzoeksgegevens niet of niet onmiddellijk open toegankelijk kunnen zijn, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van persoonsgegevens, contractsverplichtingen met derden of een (tijdelijk) embargo vanwege een op handen zijnde publicatie. Alle databestanden in EASY zijn daarom of open, of beperkt toegankelijk, eventueel met een tijdelijk embargo. Open via de toegangscategorieën Open Access CC0 Waiver en Open Access for Registered Users; beperkt via de toegangscategorie Restricted Access. Daarnaast kunnen op databestanden rechten (databankrechten, auteursrechten, naburige rechten) berusten die aan verschillende partijen toekomen. Volgens de Algemene Gebruiksvoorwaarden van DANS dient de gebruiker eventuele auteurs-, databank- en/of naburige rechten die op de dataset rusten te eerbiedigen. Dit laatste geldt niet voor datasets in de categorie Open Access CC0 Waiver, waar afstand is gedaan van alle rechten. Meer hierover in de toelichting op de Algemene Gebruiksvoorwaarden. De EASY-website mag bovendien op basis van het databankrecht niet zonder toestemming van DANS in zijn geheel of in substantiële delen worden gekopieerd.