U bent hier: Home > Over DANS > Diensten > EASY > Disclaimer EASY

Disclaimer EASY

Aansprakelijkheid DANS

DANS is niet aansprakelijk voor de inhoud van de datasets die via EASY beschikbaar worden gesteld. Dit geldt ook voor de bij de datasets behorende documentatie. DANS is niet aansprakelijk voor inhoudelijke fouten of voor op de datasets en de daarin aanwezige gegevens gebaseerde onjuiste gevolgtrekkingen.

De rechthebbende(n) tot een dataset is/zijn de perso(o)n(en) en/of instelling(en) die in de beschrijving van de dataset (tab “Description”) in EASY in het veld “Copy)right holder” of, indien dit ontbreekt, in het veld “Creator”, wordt/worden genoemd. Voor zover er op de dataset auteursrechten en/of databankrechten rusten, heeft DANS van de rechthebbende(n), door middel van een licentie, toestemming gekregen om de dataset ter beschikking te stellen aan gebruikers. Dit laatste op voorwaarde dat de gebruiker zich houdt aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden van DANS. Indien van toepassing, worden auteurs- en/of databankrechten van anderen op de dataset expliciet vermeld.

Vermeende aangetroffen onjuistheden kunnen aan de rechthebbende tot de dataset doorgegeven worden door middel van een e-mail aan info@dans.knaw.nl onder vermelding van de persistent identifier van de dataset. Voor bezwaren die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens wordt verwezen naar de in het privacyreglement van DANS vermelde procedure.

Bronvermelding: citeren van data

De gebruiker zal altijd in de door hem of haar gepubliceerde onderzoeksresultaten, in welke vorm dan ook, waarbij gebruik is gemaakt van digitale gegevens afkomstig uit één van de datasets van DANS, een bronvermelding opnemen. Bekijk de richtlijnen hiervoor.


N.B. In deze tekst wordt het woord dataset als verzamelterm gebruikt voor alle soorten van gegevensbestanden die in het Online Elektronisch Archiveringsysteem van DANS (EASY) opgenomen kunnen zijn: databases, tekstbestanden, Excel-sheets, audio-, videobestanden (interviews), GIS-bestanden, images, enz.