E-depot voor de Nederlandse archeologie (EDNA)

Het e-depot Nederlandse Archeologie (EDNA) is opgezet door DANS en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) om digitale onderzoeksbestanden van Nederlandse archeologen duurzaam te archiveren en beschikbaar te stellen. Zo blijven deze gegevens ook op de lange termijn toegankelijk en bruikbaar. Sinds 2007 zijn archeologen in Nederland formeel verplicht via DANS hun data te deponeren volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). De data worden opgeslagen in EASY, het online archiveringssysteem van DANS, en vooral gebruikt door archeologen, beleidsmakers, bedrijven en cultuurliefhebbers.

De archeologische collectie

EDNA bevat data van archeologisch onderzoek (kaarten en GIS-bestanden, databases, tekeningen, foto's) en de rapporten ervan. Het gaat om onderzoek in de breedste zin van het woord: van booronderzoek tot definitieve opgraving, van specialistisch onderzoek tot proefschrift. De gearchiveerde data zijn per archeologische organisatie of specifiek project (bijvoorbeeld Betuweroute en Maaswerken) te vinden in EASY en toegankelijk voor andere wetenschappers. Meer dan 80% van de archeologische data in EASY is openbaar toegankelijk.

Internationale samenwerking

Door deelname aan Europese portalen als Europeana en ARIADNE zorgt DANS voor een betere zichtbaarheid van de archeologische data in EASY.

Meer informatie

Lees meer over het deponeren van data of ga direct naar EASY