Toegang tot registerbestanden voor onderzoek

24 juli 2006

U heeft het in de belangrijke dagbladen kunnen lezen: De Sociaal-wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen heeft (21-07-2006) de minister van OCW geadviseerd over het belang van een betere toegankelijkheid voor onderzoek van administratieve gegevensbestanden (registers) voor onderzoek.

Doorgaans verzamelen onderzoekers gegevens over personen, huishoudens en organisaties door een vorm van bevraging (enquête). Waar die gegevens al in voor onderzoek bruikbare electronische administraties (van bijv. werkgevers, belastingdienst, uitkeringsinstanties) zijn opgenomen betekent nieuwe bevraging een aantal extra schakels in het verwerkingstraject met alle nadelen vandien (hoge kosten, ruis en andere onnauwkeurigheden). Daarom acht de SWR het gewenst dat de belangrijke registers (onder strikte voorwaarden) voor wetenschappelijk onderzoek toegankelijk worden gemaakt.

De minister van OCW bereidt een Nota voor over Wetenschappelijke Informatiebeid. Daarin worden de recente ontwikkelingen behandeld op het gebied van de organisatie van het dynamische wetenschappelijk informatiebestel. Het gaat dan om de publicatie, disseminatie en archivering van de gegevens, informatie en kennis als output van wetenschappelijk onderzoek. Maar net zo goed om de gegevens, informatie en kennis die nodig is als input voor nieuw onderzoek. Aan bod komen onderwerpen als Open Access, Open Sources, E-depots, institutionele Repositories, Grids en collaboratories.
Ook de vraagstukken over het gebruik van (niet voor onderzoek opgezette) administratieve registers voor wetenschappelijk onderzoek komen aan bod. Verantwoord gebruik van registers zou de kwaliteit van het onderzoek kunnen verhogen – mits er voor het verzamelen van gegevens over attitudes en meningen voldoende ‘tegenwicht’ aan traditionele enquêtes overeind blijft. Momenteel is het voor onderzoekers nauwelijks doenlijk om toegang te krijgen tot de goed afgeschermde registers.
In antwoord op een vraag van de minister peilde de SWR de vraag onder onderzoekers. Het advies van de SWR lijkt een goed uitgangspunt voor overleg tussen de minister van OCW en de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie.
De tekst van het advies is te vinden op de KNAW website

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.