Themamiddag Kunsthistorisch beeldmateriaal

21 november 2005

Op maandagmiddag 12 december wordt de themamiddag ”De omslag!? Vraag en aanbod van kunsthistorisch beeldmateriaal georganiseerd”. Tijdens de themamiddag zullen gebruikers van kunsthistorisch beeldmateriaal, onderzoekers en docenten, hun wensen en criteria naar voren brengen.

Op maandagmiddag 12 december wordt de themamiddag ”De omslag!? Vraag en aanbod van kunsthistorisch beeldmateriaal georganiseerd”. Tijdens de themamiddag zullen gebruikers van kunsthistorisch beeldmateriaal, onderzoekers en docenten, hun wensen en criteria naar voren brengen.

Het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie en het Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland organiseren op maandag 12 december een themamiddag over beeldmateriaal. Reproducties zijn een belangrijke bron voor kunsthistorisch onderzoek. Het verzamelen van afbeeldingen vanuit wetenschappelijk oogpunt heeft in de vorige eeuw een hoge vlucht nomen. Zo rekent het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie het vanaf haar oprichting tot een van haar kerntaken. Ook enkele universitaire instituten hebben in de twintigste eeuw grote reproductiecollecties gevormd. Overigens niet alleen ten behoeve van het onderzoek. Voor het onderwijs in de kunstgeschiedenis werden bijvoorbeeld ook omvangrijke collecties met dia’s opgebouwd.

Gebrek aan financiën heeft aan het einde van de vorige eeuw bij het merendeel van de universitaire instituten geleid tot het beëindigen van de collectievorming en in sommige gevallen zelfs tot het afstoten van collectieonderdelen. Dat doet de vraag rijzen of deze instellingen de beschikbaarstelling van het ‘werkmateriaal’ van de kunsthistoricus nog wel als een taak zien. Zo ja, hoe beantwoordt de instelling de vraag naar hoogwaardig beeldmateriaal voor het onderzoek en het onderwijs in een tijd waarin steeds meer materiaal digitaal beschikbaar komt. En hoe luidt die vraag uit het veld eigenlijk precies?

Tijdens de themamiddag zullen de gebruikers van kunsthistorisch beeldmateriaal, de onderzoekers en docenten, hun wensen en criteria naar voren brengen. Kwesties als papier versus digitaal, kwaliteit, vindplaatsen en de wijze van gebruik zullen daarbij aan de orde komen. Aan de andere kant wordt het aanbod belicht: wat is er beschikbaar, hoe zijn collecties en databases georganiseerd? Bijzondere aandacht is er voor RKDimages en ARTstor, een grote Amerikaanse database die binnenkort ook in Europa beschikbaar komt. Tijdens de afsluiting zal blijken of er veel discrepantie zit tussen wat beheerders doen en wat gebruikers willen. Wordt er door de instellingen voldoende ingespeeld op de wensen van de onderzoekers en docenten? En zo nee, wat valt er op korte en middellange termijn te verbeteren?

De studiemiddag is bedoeld voor kunsthistorische wetenschappers, studenten kunstgeschiedenis en medewerkers van kunstbibliotheken, kunstmusea en archieven.

(Bron: Informatietekst Themamiddag / Bron afbeelding: De beeldengalerij van de Maatschappij Felix Meritis te Amsterdam, met portretten van de commissarissen en directeuren van de Departementen Teekenkunde, Letterkunde en Koophandel en de secretarissen der Maatschappij). Huidige toeschrijving: Adriaan de Lelie, Kunstwerknummer 2169 uit de database RKDimages)

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.