Steun voor acht Kleine Dataprojecten

21 juli 2006

DANS heeft besloten om dit jaar acht Kleine Dataprojecten financieel te ondersteunen. Vier daarvan komen uit de de sociale wetenschappen, de andere vier uit de geesteswetenschappen. Het gaat om verkenningen, haalbaarheidsstudies en dataprojecten op het gebied van data-ontsluiting en archivering, waaraan DANS maximaal 10.000 euro bijdraagt.

In de sociale wetenschappen zijn de volgende projecten gehonoreerd:
– Het archiveren van gegevens van het ‘Jongeren en Cultuur’ project (Vrije Universiteit)
– De ontwikkeling van een informatiesysteem voor de koppeling van opleidingsclassificaties (Universiteit Maastricht)
– Ontsluiting OSA-Arbeidsvraagpanel 1989-2004 (Universiteit van Tilburg)
– Explanatory Notes for the Wageindicator data (Universiteit van Amsterdam)

Voor de geesteswetenschappen zijn dit:
– Towards a Virtual Community of Visual Culture Studies. Een inventarisatie van kansen in het onderzoek naar historische beeldbronnen (Radboud Universiteit)
– Ontsluiting van beeldmateriaal bij de bundel ‘Reflecting Visual Etnography, using the camera in anthropological research’ (Universiteit Leiden)
– Odysee aangepakt? Een digitale oplossing voor een nijpend archeologisch probleem (Universiteit Leiden)
– Verkenning/haalbaarheidsstudie naar archivering en ontsluiting van morfologisch en syntactisch geanalyseerde tekst van de Hebreeuwse Bijbel (Vrije Universiteit)

Wat moet men zich voorstellen bij een Klein Dataproject? Het project “Explanatory Notes for the Wageindicator data” van prof. dr. Kea Tijdens van het Amsterdam Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS), beoogt bijvoorbeeld een document te maken waarin de 632 variabelen in de Wageindicator dataset meer gedetailleerd beschreven worden dan in de huidige codeboeken (met alleen een variabele label). De Wageindicator data betreft gegevens uit een doorlopende survey, die sinds 2000 in Nederland en sinds 2004 in een groeiend aantal landen buiten Nederland wordt gehouden. Eind 2006 zijn dat naar verwachting 17 landen. De gepoolde dataset telde eind 2005 ongeveer 250.000 observaties. Explanatory notes zijn beschrijvingen die (1) de inhoud en het belang van variabelen toelichten, (2) veranderingen in variabelen door de tijd heen beschrijven; en (3) uitleg geven over de syntax waarin een variabele berekend wordt, aldus het voorstel. Doel van het project: eenmalig de toegankelijkheid van de dataset verbeteren, waarmee ook op termijn de dataset bruikbaar blijft. In die zin voldoet het aan het criterium van duurzaamheid van de subsidievoorwaarden.

Ook volgend jaar zal DANS weer een aanvraagronde Kleine Dataprojecten organiseren
Voor meer informatie zie de DANS website: Kleine Data Projecten

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.