Startsubsidies voor projecten rond taal- en historische bronnen en webarchief

28 januari 2008

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO heeft in de tweede helft van januari subsidies toegekend aan vijf voorbereidingsprojecten in de geesteswetenschappen. Het gaat om zogenaamde startsubsidies van maximaal 35 duizend euro in het kader van het NWO-subsidieprogramma Middelgroot. Bij twee van de vijf leverde DANS een bijdrage aan het projectvoorstel.

Het project Bioport (Biografisch Portaal van Nederland) van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING) is bedoeld om geïntegreerd toegang te geven tot biografieën die nu verspreid beschikbaar zijn. Het gaat volgens het projectplan om ‘levensbeschrijvingen in biografische lexica en historisch-biografische gegevens in databanken, repertoria e.d.’ De portal moet de ‘ruggengraat’ worden voor toekomstig onderzoek in vele disciplines en door andere geïnteresseerden.
Het Framework for the Interoperability of Dutch Language Resources (FIDLR) van het Meertens Instituut is bedoeld om een infrastructurele voorziening op te zetten voor onderzoek naar taalvariatie in Nederland. Die voorziening moet aansluiten op andere initiatieven op taalgebied in Nederland en Europa.
Beide projectvoorstellen zijn geschreven in samenwerking met DANS, dat vooral op het gebied van duurzame data-opslag en de vereisten van het bij NWO verplichte datakeurmerk belangrijke inbreng kan hebben.
Om webarchivering draait het eveneens toegekende project ‘Web Archiving As Collective Memory’ van de Universiteit van Maastricht, dat een infrastructuur moet opleveren voor onderzoek en cultureel erfgoed. Het moet betere zoekmogelijkheden in webarchieven opleveren voor onderzoekers, gereedschappen die collectief annoteren in webarchieven mogelijk maken en instrumenten die het mee-archiveren van dergelijke tagging faciliteren.
Tenslotte werden projecten gehonoreerd voor een z.g. Political Mashup – dat is een webtoepassing die gebruik maakt van veel verschillende internetbronnen – om politieke programma’s en andere uitingen te analyseren (Universiteit van Amsterdam), en om een omvangrijk corpus van een miljoen woorden en woordbetekenissen te bouwen als basis voor velerlei wetenschappelijk taalonderzoek en mogelijk computermatige vertalingen (DutchSemCor, Vrije Universiteit).

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.