Sonttolregisters online

16 juni 2008

Rijksuniversiteit Groningen en het Fries historisch en letterkundig centrum Tresoar gaan de Sonttolregisters via internet bereikbaar maken. Er komt een elektronische databank met alle gegevens van de registers, die vanaf 2011 door iedereen kan worden geraadpleegd. NWO (Nationale Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) subsidieert het project. DANS heeft een mirrorfunctie.

Met het project komt een een unieke bron vrij voor de maritieme en economische geschiedenis. De Sonttolregisters (STR) behoren voor Nederland en de rest van Europa tot de bekendste en belangrijkste bronnen voor die geschiedenis. Ze vormen de administratieve neerslag van de tol die de koning van Denemarken hief over de scheepvaart door de Sont, de zeestraat tussen Zweden en Denemarken die de Noordzee en Oostzee met elkaar verbindt. De registers zijn vrijwel helemaal bewaard gebleven voor de periode 1497 – 1857 en bevatten gegevens over 1,7 miljoen doorvaarten. Van elke doorvaart noteerden de ambtenaren van de Tolkamer in Helsingor de naam van de schipper, zijn woonplaats, de haven van vertrek, de samenstelling van de lading en vanaf de jaren 1660 ook de bestemming van het schip.
De helft van schippers die door de Sont voeren had de Nederlandse nationaliteit. In de achttiende eeuw waren onder de Nederlanders Friezen in de meerderheid. De originele Sonttolregisters – meer dan 700 dikke, handgeschreven, in leer gebonden delen – worden bewaard door het Rijksarchief in Kopenhagen. Door de enorme hoeveelheid gedetailleerde gegevens die zij bevatten, zijn zij een moeilijk systematisch te raadplegen bron. Dankzij de database die nu wordt gemaakt, worden zij voor iedereen gemakkelijk toegankelijk en kunnen zij eindelijk in hun volle omvang worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.
Het project Sonttolregisters On Line is mogelijk gemaakt door een subsidie van ruim 1,2 miljoen euro van NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek en cofinanciering door de RuG, Tresoar en een aantal particuliere Friese fondsen. De totale begroting bedraagt bijna 1,7 mln euro. Het project heeft een looptijd van 2,5 jaar en zal in 2011 zijn voltooid.
DANS krijgt een mirrorfunctie voor de databank, dat wil zeggen dat er een reservekopie wordt onderhouden.

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.