Provincies en rijk samen in geo-informatie

18 december 2007

Het rijk en de provincies gaan samen streven naar een zo goed mogelijk gebruik en hergebruik van geografische informatie. Dat hebben ze vastgelegd in een intentieverklaring die op 6 december is ondertekend door staatssecretaris Bijleveld-Schouten van BZK en de Noord-Hollandse gedeputeerde Peter Visser namens het Interprovinciaal Overleg IPO.

De Nederlandse rijksoverheid wil informatie die in handen is van de overheid zo veel en zo goed mogelijk ter beschikking stellen aan burgers en bedrijven. Ze wil hergebruik, al of niet commercieel, door burgers en bedrijven faciliteren. De provincies ondersteunen deze beleidslijn.
Geo-informatie is zeer nuttig. Er is veel vraag naar en die vraag is ook profijtelijk toepasbaar. Er zijn uiteenlopende toepassingsmogelijkheden, vooral commerciëel zoals in routeplanners.? Overheden, en zeker ook decentrale overheden, beschikken er ruim over en willen de geo-informatie onder gunstige condities beschikbaar stellen.
In de intentieverklaring worden de hoofdlijnen van het beleid beschreven om geo-informatie gemakkelijker toegankelijk te maken. Zo wordt geo-informatie hooguit tegen verstrekkingskosten ter beschikking gesteld. Het ministerie van BZK zal zijn invloed aanwenden om te zorgen dat alle overheidslagen geo-informatie onder zo gunstig mogelijke condities toegankelijk wordt gemaakt.
De provincies hebben een gemeenschappelijk beleidskader opgesteld voor de verstrekking van geo-informatie. De belangrijkste punten daaruit zijn verstrekking van geo-informatie tegen hooguit de marginale verstrekkingskosten, alle geo-info wordt voorzien van meta-informatie: de inhoud, de herkomst en de kwaliteit van de gegevens, en er wordt bij geo-informatie afgezien van disclaimers.

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.