Projectvoorstel van DANS in RGI tender Geo connected gehonoreerd

5 december 2006

DANS zal de komende tijd bijzondere aandacht besteden aan geo-data. Nu al is DANS druk doende belangrijke geografische informatie, zoals bijvoorbeeld de coördinaten van alle historische gemeentegrenzen en vectorbestanden van de Topografische Dienst / Kadaster beschikbaar te maken voor wetenschappers.

Op 1 januari 2007 zal daarnaast het zogeheten Alfa-Geo project van start gaan, dat zich specifiek richt op het stimuleren van het gebruik van geo-data door alfawetenschappers. Voor een specifieke nadruk op de alfawetenschap is gekozen, omat in deze hoek het gebruik van geo-data de laatste jaren een sterke bloei doormaakt. Zo gebruiken historici geo-data om verschijnselen in het verleden ruimtelijk te visualiseren, archeologen brengen opgravingen in kaart met GIS, taalkundigen bestuderen regionale taalvariatie in dialectologisch onderzoek, letterkundigen geven op kaarten weer welke verhalen zich waar afspelen. De visualisering van Napoleon’s veldtocht tegen Rusland in 1812, historisch landgebruik in de gemeente Adegem en de “sprekende kaart van Nederland” zijn voorbeelden van wat alfa’s met geo-data kunnen doen.

Het Alfa-Geo project wordt mede gefinancierd vanuit het programma “Ruimte voor Geo Informatie” en zal worden uitgevoerd in samenwerking met verschillende Nederlandse en buitenlandse onderzoekinstituten en universiteiten.

Waar gaat Alfa-Geo over?
Het gebruik van geo-informatie in de alfawetenschappen kent sinds kort een opvallende bloei. De kennis over geografische toepassingen is echter slechts bij een beperkte groep onderzoekers aanwezig. Ook bestaat er nog geen overzicht van de bronnen, toepassingen en behoeften in de alfawetenschappen met betrekking tot geo-informatie, waardoor veel mogelijkheden onbenut blijven.

Dit project heeft tot doel de drempel tot het gebruik van geo-informatie te verlagen, 1) door onderzoekers in de alfawetenschappen op de hoogte te brengen van beschikbare geo-informatie en 2) hen praktische handvatten te bieden voor het gebruik ervan.

Daartoe zal DANS in samenwerking met onderzoeksinstellingen en andere belanghebbenden de volgende activiteiten ondernemen:

  1. Gebruik van geo-informatie onder alfawetenschappers in kaart brengen;
  2. Organiseren van thematische symposia (2);
  3. Geven van praktijkgerichte workshops (3);
  4. Opstellen van een handboek gebruik van geo-informatie in de alfawetenschappen;
  5. Stimuleren van kleinschalige initiatieven (subsidieregeling Kleine Data Projecten).

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.