Persoonsgegevens VOC-opvarenden online

21 maart 2007

Sinds 20 maart zijn de persoonlijke gegevens van mensen die in de achttiende eeuw in dienst zijn geweest van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) online te raadplegen. De databank is nog niet compleet. De bedoeling is dat in 2012 alle 655.000 personen online zijn die tussen 1700 en 1795 in dienst van de VOC zijn geweest. Daarmee komt een voor de Nederlandse geschiedenis zeer belangrijke bron in digitale vorm ter beschikking.

Op de speciale website van het Nationaal Archief zijn nu al de gegevens van vijf van de zes kamers van de VOC vrijwel compleet te raadplegen: Delft, Hoorn, Rotterdam, Enkhuizen en Zeeland. Op dit moment worden met financiële steun van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) de gegevens ingevoerd van de grootste kamer van de VOC, Amsterdam. Een klein deel daarvan staat ook al op de website.
De persoonsgegevens (naam, plaats van afkomst, op welke schepen gediend, rang en functie aan boord en einde dienstverband) zijn afkomstig uit de scheepssoldijboeken, feitelijk de personeelsadministratie van de VOC. In deze bijna volledig bewaard gebleven boeken werden alle betaalde opvarenden vermeld. Dankzij de perfecte administratie van de VOC bevatten deze uniform opgezette scheepsboeken weinig of geen fouten.
In de huidige website kan heel gemakkelijk op naam van persoon of schip, plaats van afkomst, VOC-kamer en/of periode gezocht worden. Het ligt in de bedoeling om de site in de toekomst verder uit te breiden en geschikt(er) te maken voor wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers zullen dan bijvoorbeeld met behulp van queries zelf analyses van de data kunnen uitvoeren.

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.