Nieuws

Op het Nationaal Innovatie Event op 7 december in Maarssen zijn de vijf voorstellen bekendgemaakt die worden voorgedragen voor honorering in het kader van het Nationaal programma grootschalige onderzoeksfaciliteiten. Dat gebeurde door Peter Nijkamp, de voorzitter van het Algemeen Bestuur van NWO.

Het Nirov inventariseerde de afgelopen jaren de plannen van gemeenten, provincies, waterschappen en departementen en heeft daarmee de Nieuwe Kaart van Nederland gemaakt. Het betreft de waarschijnlijke topografie van Nederland in 2015. De kaart is als wandkaart te bestellen. (Ruimtelijke) Wetenschappers kunnen de kaart ook als GIS bestand gebruiken. Een mooie nieuwe mogelijkheid is het gebruik van de kaart via Google Earth.

Op de website van het Centrum voor Teksteditie vindt u het integrale Oorlogsdagboek (1914-1918) van Virginie Lovelings in een originele vormgeving, die gebaseerd is op de weblog, het dagboek van de 21ste eeuw.

Op maandagmiddag 12 december wordt de themamiddag ”De omslag!? Vraag en aanbod van kunsthistorisch beeldmateriaal georganiseerd”. Tijdens de themamiddag zullen gebruikers van kunsthistorisch beeldmateriaal, onderzoekers en docenten, hun wensen en criteria naar voren brengen.

Monitoring the public opinion in the European Union is the mission of the Standard Eurobarometer surveys conducted on behalf of the European Commission at least two times a year in all member states of the European Union.