Op dit moment loopt de virtuele workshop van FAIRsFAIR. Deze is 29 april van start gegaan en duurt tot 11 juni.

Van 26 tot 28 februari kwamen dertig trainingscoördinatoren bijeen in Den Haag voor een intensieve workshop, gericht op samenwerking. DANS had het initiatief genomen om trainers en trainingscoördinatoren uit verschillende Europese projecten en onderzoeksinfrastructuren die betrokken zijn bij de European Open Science Cloud (EOSC) samen te brengen. Om gezamenlijk te werken aan de vormgeving van EOSC-training.

15 april 2020 is de deadline om artikelen in te sturen voor de speciale collectie van het CODATA Data Science Journal. Deze speciale collectie staat in het teken van RDA-resultaten.

Bent of kent u een onderzoeker met een goed voorbeeld van gedeelde data? Nomineer dan uzelf of een andere onderzoeker of onderzoeksgroep voor de Nederlandse Dataprijs 2020.

De RDA plenary meeting in Melbourne, Australië, is komende weken online te volgen. Het fysieke evenement is door de situatie rondom COVID-19 afgelast. De Keynotes en presentaties worden nu virtueel verzorgd.

Research Data Netherlands en Digital Curation Centre organiseren gezamenlijk een online course over data management.

Stichting Batavialand heeft de papieren (scheeps)archeologische opgravingsdocumentatie van het voormalig maritiem depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gedigitaliseerd. Deze bijzondere collectie wordt nu toegankelijk gemaakt via EASY. Inmiddels is de eerste reeks opgravingsdossiers uit de maritieme rijkscollectie via EASY gepubliceerd. Deze reeks betreft de dossiers van wrakken die werden aangetroffen bij de ontginning van de Wieringermeer en de Noordoostpolder.

Voor het 15-jarige bestaan van DANS is het DANS Datakwartet ontwikkeld. Het spel is oorspronkelijk gemaakt voor onderzoekend Nederland, maar inmiddels al de hele wereld over gevlogen. Onderzoekers in onder andere Brazilië, Spanje en Finland spelen het kwartet.