NWO Subsidie

29 januari 2007

Bij NWO-Geesteswetenschappen kunnen tot 1 maart 2007 aanvragen worden ingediend voor subsidies t.b.v. uitwisselingen van onderzoekers, wetenschappelijke bijeenkomsten en publicatiekosten in het kader van het programma Internationalisering.

Meer informatie is te vinden op de NWO-website.

Het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen wil met behulp van dit subsidie-instrument de internationale samenwerking tussen Nederlandse onderzoeksgroepen en hun buitenlandse collega´s bevorderen, internationale netwerkvorming in de geesteswetenschappen stimuleren en geesteswetenschappelijke aanvragen bij internationale instellingen aanmoedigen.

Aanvragen dienen betrekking te hebben op gespecificeerde onderzoeksactiviteiten in het kader van een structurele programmatische samenwerking met een of meer buitenlandse instellingen of onderzoeksgroepen. Het samenwerkingsverband dient een beargumenteerde programmatische samenhang te hebben en te resulteren in concrete (onderzoeks-)output in de vorm van gezamenlijke wetenschappelijke publicaties en/of een subsidieaanvraag bij een internationale instelling. Hiernaast kan ook het creëren van netwerkstructuren of onderzoeksinfrastructuur een doelstelling zijn.

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.