NWO-geld voor project over kenniscirculatie in 17e eeuw

18 februari 2008

Hoe werkte het systeem van wetenschappelijke uitwisseling en kennisverspreiding? Die vraag gaat een onderzoekteam van historici, taalkundigen en computerwetenschappers proberen te beantwoorden. De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO wees een subsuidie van 495 duizend euro toe.

Het gaat om een project van het Descartes Centrum van de Universiteit Utrecht, het Huygens Instituut, de Koninklijke Bibliotheek en de Virtual Knowledge Studio van de KNAW. DANS is bij het project betrokken voor de archivering.
Onderzoekers en geleerden in Nederland speelden een belangrijke rol in de ‘wetenschappelijke revolutie’ van de zeventiende eeuw. In die periode werden tal van ontdekkingen gedaan en theorieën gevormd in observatoria, op zee, met proefopstellingen, in de bibliotheek en in de maatschappij als geheel. Er kwam een enorme hoeveelheid kennis vrij waarop nieuwe inzichten en wereldbeelden gebouwd konden worden. Nederland, dat in die tijd een verzamelplaats van Europese denkers en intellectuelen was, fungeerde dus ook als centrum voor wetenschappelijke uitwisseling en ideeënvorming. Hoe dat precies in zijn werk ging, dat gaan de onderzoekers van het project dat kortweg wordt aangeduid als ‘geleerdenbrieven’ nu uitzoeken: Hoe werden nieuwe kenniselementen opgepikt, bewerkt, verspreid en uiteindelijk al of niet geaccepteerd binnen de kring van geleerden?
De onderzoekers maken daarvoor gebruik van een corpus van twintig duizend brieven, door 17e eeuwse onderzoekers aan elkaar geschreven. Brieven waren namelijk verreweg de belangrijkste communicatiekanalen voordat in 1660 het eerste wetenschappelijke tijdschrift verscheen. Het digitaliseren en machineleesbaar maken van de brieven hoort niet bij de taken waarvoor NWO subsidie verleent. Dat doen de betrokken instellingen zelf. Het gesubsidieerde gedeelte draait om een collaboratory, waar wetenschapshistorici, taalkundigen en humanities computing specialisten samenwerken om het zeventiende-eeuwse wetenschappelijke netwerk te analyseren, de bronnen te annoteren en webgebaseerde gereedschappen te ontwikkelen om dat werk beter aan te kunnen.

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.