Nieuwe digitale databank Sonttolregisters-online beschikbaar

20 mei 2011

Eind april is het eerste deel van de database Sonttolregisters-online vrijgegeven voor raadpleging door onderzoekers en andere belangstellenden. Het betreft de gegevens over 125.117 doorvaarten uit de jaren 1787-1799.

Eind april is het eerste deel van de database Sonttolregisters-online vrijgegeven voor raadpleging door onderzoekers en andere belangstellenden. Het betreft de gegevens over 125.117 doorvaarten uit de jaren 1787-1799.

Van ongeveer 1400 tot 1857 hief de koning van Denemarken tol op schepen die door de Sont voerden, de zeestraat tussen de Oostzee en de Noordzee. De Sonttolregisters vormen de administratie van deze tolheffingen vanaf 1497. Van elke doorvaart werd de naam van de schipper, zijn woonplaats, de haven van vertrek, de samenstelling van de lading en vanaf de jaren 1660 ook de bestemming van het schip genoteerd. De tolboeken bevatten gegevens over 1,8 miljoen doorvaarten en vormen daarmee een uiterst belangrijke bron voor de economische geschiedenis van Europa.

Digitale databank
De Rijksuniversiteit Groningen en Tresoar hebben het initiatief genomen de inhoud van deze tolboeken te digitaliseren. Met financiële steun van het NWO en enkele culturele fondsen uit Friesland worden alle gegevens momenteel in een elektronische database ingevoerd door Breed, de sociale werkvoorziening van Nijmegen en omgeving. In de komende maanden zal het aantal jaren dat geraadpleegd kan worden, gestaag toenemen. Het zal tot 2013 duren voor het gehele project is afgerond.

De resultaten worden om te beginnen gebruikt voor een onderzoek naar de geschiedenis van de Friese koopvaardij in de 17e en 18e eeuw. Aan dit onderzoek wordt momenteel gewerkt door twee promovendi en een postdoc aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Meer informatie
Bezoek voor meer informatie over deze databank de website www.soundtoll.nl.

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.