Nieuwe data onderwijsloopbanen – COOL 5-18

18 mei 2012

Onlangs zijn in DANS EASY de nieuwste data over de schoolloopbanen van leerlingen in het primair onderwijs beschikbaar gekomen. De data werden in het schooljaar 2010/2011 verzameld door het Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam en het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen, in het kader van het onderzoeksproject ‘Cohortonderzoek onderwijsloopbanen van 5-18 jaar – COOL 5-18’.

In het schooljaar 2007/08 is, als voortzetting van de vroegere PRIMA- en VOCL-cohorten, een nieuw cohortonderzoek gestart. Dit onderzoek, COOL5-18 genoemd, volgt leerlingen van 5 tot 18 jaar in hun schoolloopbaan door het primair en voortgezet onderwijs en het MBO. Het doel van COOL5-18 is in de eerste plaats een representatief beeld te geven van de prestaties en schoolloopbanen van diverse categorieën leerlingen.

Onderzoeksfocus
Vier aspecten van de ontwikkeling van leerlingen staan in het onderzoek centraal:

  • de cognitieve ontwikkeling: kennis en vaardigheden in het Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde;
  • onderwijsloopbanen in primair, secundair en tertiair onderwijs;
  • de ontwikkeling van sociale competenties, waaronder burgerschapscompetenties;
  • de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Om de leerlingen op deze vier aspecten te volgen, worden op diverse momenten toetsen en vragenlijsten afgenomen. Daarnaast wordt de gehele schoolloopbaan van de leerlingen in kaart gebracht. De gegevens hierover worden verkregen door koppeling van de cohortgegevens aan de Onderwijsnummerbestanden die beheerd worden door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Metingen
COOL5-18 kent meerdere metingen. Dit databestand betreft de tweede meting van COOL5-18 in het basisonderwijs, uitgevoerd in schooljaar 2010/11.

Download
De data kunnen uit DANS EASY gedownload worden:
https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:49841
Het COOL5-18-onderzoek in het basisonderwijs is een samenwerkingsproject van het ITS te Nijmegen en het Kohnstamm Instituut te Amsterdam. Voor het onderzoek in het voortgezet onderwijs en MBO zijn het CITO in Arnhem en het GION in Groningen verantwoordelijk. Over de resultaten van dat deel wordt apart door de betreffende instituten gerapporteerd.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over EASY of deze dataset contact op met Jetske van der Schaaf op jetske.van.der.schaaf at dans.knaw.nl of of telefoonnummer 06 23 29 74 50.

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.