Netherlands Kinship Panel Study (NKPS)

19 oktober 2005

Het NKPS-team organiseert in samenwerking met DANS (KNAW) een gebruikersdag over de NKPS. Deze dag is geïnitieerd door WSA.

Het NKPS is een samenwerkingsverband van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), de Universiteit Utrecht (UU), de Universiteit van Amsterdam (UVA) en de Universiteit van Tilburg (UvT). Naast financiële bijdragen van deze instellingen, wordt het onderzoek bekostigd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

NKPS Gebruikersdag

2 november 2005
13.30 uur

Hoe zien Nederlandse families eruit? Hoe ver wonen familieleden van elkaar? Is er verschil tussen allochtone en autochtone families wat betreft familiesolidariteit? Hoe belangrijk is oma?
Kortom: Familiebanden in Nederland

Het NKPS-team organiseert in samenwerking met DANS (KNAW) een gebruikersdag over de NKPS.

Het NKPS databestand is een uniek bestand met gegevens over 9.500 families in Nederland. Naast gegevens over de hoofdrespondent (=anker) bevat het bestand gegevens over familieleden, thuis- of uitwonend (=alters). Het bestand omvat zowel gegevens van autochtonen als van allochtonen en is een van de eerste bestanden met een grote hoeveelheid geografische gegevens van familieleden.

De eerste resultaten van de NKPS zijn onlangs gepubliceerd in Demos jaargang 20, nummer 10. Daarnaast is er een aantal AIO-projecten gestart rondom de NKPS gestart waardoor het nu het juiste moment is om ervaringen uit te wisselen en nieuwe ideeën voor gebruik op te doen. De gebruikersdag is met name bedoeld om kennis over en ervaringen met NKPS-data uit te wisselen en het gebruik van de NKPS-data te stimuleren. Als kapstok voor deze uitwisselingen zullen gebruikers van de data hun eigen toepassingen belichten.

Datum/tijd/plaats
De bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdagmiddag 2 november 2005, en begint om 13.30 uur.
De locatie is het hoofdkantoor (Java) van NWO zaal 300.

Programma
Dagvoorzitter: Peter Doorn (DANS)
13.00-13-30 Ontvangst met koffie, thee en broodjes
13.30-14.00 Inleiding over DANS, Peter Doorn
14.00-14.30 Ankers en Alters, Joris Brekelmans (Universiteit van Tilburg)
14.30-15.00 Allochtonen, Helga de Valk (NIDI)
15.00-15.15 Koffie- en theepauze
15.15-15.45 Geografische informatie, Claartje Mulder (Universiteit van Amsterdam)
15.45-16.00 Stand van zaken NKPS, Pearl Dykstra (NIDI)
16.00-17.00 Reacties en vragen van (potentiële) gebruikers
Vanaf 17.00 Afsluitende borrel

Aanmelding
Aanmelding kan via een webformulier.
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. U wordt vriendelijk verzocht vóór 15 oktober a.s. te laten weten of u komt en of u deelneemt aan de lunch.

Inlichtingen
Marion Wittenberg (DANS), e-mail: marion.wittenberg at dans.knaw.nl, tel. 070 3494450
Sylvia Commandeur (NIDI), e-mail: commandeur at nidi.nl, tel. 070 356 52 64

Meer informatie over de NKPS is te vinden op deze website.

Het NKPS onderzoek wordt uitgevoerd onder verantwoording van:
Mw. Prof. Dr. P.A. Dykstra (NIDI/UU)
Prof. Dr. M. Kalmijn (UvT)
Mw. Prof. Dr. G.C.M. Knijn (UU)
Mw. Prof. Dr. A.E. Komter (UU)
Dr. A.C. Liefbroer (NIDI)
Mw. Prof. Dr. C.H. Mulder (UvA)

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.