Leeuwarder Courant wordt volledig digitaal toegankelijk gemaakt

6 april 2006

Alle circa 250 jaargangen van de Leeuwarder Courant zullen volledig digitaal toegankelijk worden. Tresoar (het Fries Historisch en Letterkundig Centrum) en de Leeuwarder Courant werken samen om het totale krantenarchief van de Leeuwarder Courant vanaf het eerste, op 29 juli 1752 verschenen, nummer te digitaliseren en via een webinterface voor iedereen toegankelijk en doorzoekbaar te maken.

Alle circa 250 jaargangen van de Leeuwarder Courant zullen volledig digitaal toegankelijk worden. Tresoar (het Fries Historisch en Letterkundig Centrum) en de Leeuwarder Courant werken samen om het totale krantenarchief van de Leeuwarder Courant vanaf het eerste, op 29 juli 1752 verschenen, nummer te digitaliseren en via een webinterface voor iedereen toegankelijk en doorzoekbaar te maken.

Uit het Persbericht van Tresoar van 31 maart 2006:

Alle ruim 250 jaargangen van de Leeuwarder Courant zullen over een jaar volledig digitaal toegankelijk zijn.

Waarom dit project? Een belangrijk deel van het Friese culturele erfgoed wordt door dit project voor huidige en toekomstige generaties veilig gesteld. Papier verzuurt, vergaat uiteindelijk, bovendien is het papieren archief niet of nauwelijks toegankelijk. Door de digitalisering wordt het archief tot in lengte van jaren bewaard en wordt het toegankelijk voor iedereen waar dan ook. Of het nu om wetenschappelijk onderzoek gaat of gewone dorpshistorie, met een paar drukken op de knop is de gewenste informatie te vinden. Net zo makkelijk van artikelen van 2004 als die van 1783.

Een eerste demo is reeds te bekijken. Dit is een themasite gebaseerd op het in 2002 door de Leeuwarder Courant uitgegeven jubileumboek ‘250 jaar LC’. Dit boek is gescand en doorzoekbaar gemaakt door X-Cago. Zo zal het complete digitale archief van de Leeuwarder Courant er uiteindelijk uit zien. Speciaal voor deze demo zijn enkele zogenaamde deeplinks toegevoegd, bijvoorbeeld de pagina van 1755, de grote aardbeving in Lissabon. Aan dit artikel is een link toegevoegd.

Het is goed te realiseren dat het hier om een uniek project gaat. Nimmer in Nederland of ergens anders in de wereld is een vergelijkbaar project uitgevoerd. Het is uniek gelet op de omvang (circa 800.000 pagina’s), de verschillende talen (oud) Nederlands, Fries en Frans) alsmede de technische aspecten (scannen in kleur, segmenteren op artikelniveau – resultaat meer dan 8 miljoen los op te vragen artikelen -, tekstherkenning op alle karakters in de gesegmenteerde artikelen zodat de kranten op artikelniveau doorzoekbaar zullen zijn en toegankelijk zullen worden via een webinterface).
Meer dan 250 jaar rijke geschiedenis uit één bron. Deze bron levert een rijke overvloed aan cultureel erfgoed Friesland. Het zal zeker bijdragen op tal van wetenschappelijke en maatschappelijke vlakken.

Eén blik in een oude krant is genoeg om te beseffen dat de spelling vroeger anders was. ‘Fryslân’ werd als ‘Vriesland’ of ‘Friesland’ geschreven, ‘pasen’ als ‘paschen’. Soms werden er zelfs heel andere woorden gebruikt. Er werd bijvoorbeeld niet over ‘spoorwegen’, wel over ‘ijzerwegen’ gesproken, een ‘slager’ was vroeger een ‘vleeschhouwer’. Voor het zoeken is dat niet zonder gevolgen. Om het resultaat van zoekopdrachten te verbeteren voorziet X-Cago het archief van een webtoepassing genaamd ‘Archive Express’ met daarin opgenomen een zogenaamde ‘Stemmer’. Deze Stemmer zorgt ervoor dat er naast de ingevoerde zoekterm ook gezocht wordt naar (oude) spellingsvarianten en Oud-Nederlandse synoniemen. Daarnaast zorgt de Stemmer ervoor dat typische OCR foutpatronen worden gecorrigeerd. Dat maakt dat de informatie optimaal terug te vinden zal zijn.

Het in Roermond gevestigde bedrijf X-Cago neemt de technische uitvoering van het project voor haar rekening. Dit betreft grofweg twee aspecten, het scannen en het digitaal ontsluiten van de krantenpagina’s. Alle pagina’s worden rechtstreeks uit de leggers en in kleur gescand met geavanceerde videoscanners. De originele kranten worden niet beschadigd en er wordt recht gedaan aan de authenticiteit van het bronnenmateriaal.

Dit immense project wordt uitgevoerd door de Stichting Digitaal Archief Leeuwarder Courant, een samenwerking tussen Tresoar en Leeuwarder Courant. Voor beide partijen is het digitaliseren en toegankelijk maken van het archief van de LC een lang gekoesterde wens. Maar ook een kostbare wens, die via deze stichting in vervulling kan gaan. Niet onvermeld mag blijven dat ook de stichting Je Maintiendrai Friesland, het VSBfonds en het Prins Bernhard-cultuurfonds een belangrijke financiële bijdrage leveren.

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.