HISGIS Groningen afgerond

1 juni 2010

Het HISGIS-project Groningen uitgevoerd door de Fryske Akademy met financiële steun van het Waddenfonds is begin mei 2010 afgerond en gepresenteerd op de vernieuwde website www.hisgis.nl en in het rapport HISGIS Groningen; opzet, verrijkingsmogelijkheden en prioriteiten.

HISGIS Groningen is opgezet naar het model van HISGIS Fryslân. Het is bedoeld als kapstok voor het ophangen van digitale kennis over het landschap, het erfgoed en de sociale en economische ontwikkelingen in het verleden. Voor Groningen was op dit terrein nog geen voorwerk verricht. Om het gehele Noorden met inbegrip van het Waddenzeekustgebied te kunnen dekken heeft de Fryske Akademy begin 2007 een plan gemaakt om de Groningse pendant van het Friese HISGIS te realiseren. Dit plan is nader uitgewerkt met historici van de Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het Waddenfonds bleek bereid het tweejarige project financieel te steunen, waarna het in het najaar van 2008 van start kon gaan.

Hoofdonderdeel was het digitaliseren van het oudste kadaster voor Groningen, zodat het als basis voor de presentatie en analyse van cultuurhistorische informatie zou kunnen dienen. Een tweede onderdeel betrof het samenstellen van een rapport over de mogelijkheden tot verrijking van de basislaag. Beide onderdelen zijn afgerond met de presentatie van zowel de site als het rapport op 7 mei 2010 in Groningen.

HIS staat voor historisch en GIS voor Geografisch Informatiesysteem. HISGIS is een digitaal pakket voor het verwerken van ruimtelijke informatie: kaarten op het scherm met daarachter informatie over wat er op te zien is. Aan elke kaart zijn tabellen verbonden met tekst en cijfers. Omgekeerd zijn alle tabellen weer gekoppeld aan een kaart. Het bekendste GIS is wel de Tomtom, voor het navigeren in het hier en nu. Met HISGIS kan in het verleden gereisd worden. De fundering van HISGIS bestaat uit het gedigitaliseerde oudste kadaster (van 1832). Daarop sluiten chronologische en thematische kaartlagen aan die op diverse manieren met elkaar te combineren zijn. Doel op langere termijn is de realisering van een basissysteem voor het opslaan en ontsluiten van lokaliseerbare historische en landschapshistorische informatie voor heel Nederland.

HISGIS is opgezet per gewest en beslaat momenteel (mei 2010) Fryslân, Groningen, een voorlopige versie van Overijssel, Utrecht en de gemeente Sittard-Geleen. Het wil op den duur heel Nederland omvatten. De rest van Utrecht komt in het najaar van 2010 beschikbaar.

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.