Gegevens Mobiliteitsonderzoek Nederland beschikbaar

23 maart 2007

De gegevens van het Mobiliteitsonderzoek Nederland 2004 en 2005 en verschillende daaraan verbonden extra onderzoeken zijn sinds kort beschikbaar via DANS EASY, het gemakkelijke archiveringssysteem van DANS. Het mobiliteitsonderzoek 2006 komt er over enkele weken bij.

Het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) is de opvolger van het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG) dat sinds 1978 jaarlijks door het CBS werd uitgevoerd. Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer voert sinds 2004 het MON uit. Het levert informatie over het verplaatsingsgedrag van mensen op voor onderzoekers en beleidsmakers op het gebied van verkeer en vervoer. Het gaat daarbij niet alleen over beleid van de rijksoverheid. Ook gemeenten en provincies gebruiken de resultaten voor de verbetering van de lokale verkeer- en vervoerstromen.
In het onderzoek wordt aan mensen gevraagd om voor één dag hun verplaatsingsgedrag bij te houden: de vervoermiddelen die ze gebruiken, de reden van de verplaatsing, het tijdstip, de afgelegde afstand et cetera. Daarnaast komt een aantal kenmerken van het huishouden en van de persoon zelf aan de orde, zoals het vervoermiddelenbezit, de samenstelling van het huishouden, opleiding en inkomen. De steekproef voor het onderzoek bedraagt ca. 50.000 personen. Door weging en ophoging worden de cijfers representatief gemaakt voor de hele Nederlandse bevolking.
Naast het basisonderzoek zijn diverse extra onderzoeken uitgevoerd, de zogenaamde maatwerken. Deze worden eveneens via DANS aangeboden. Voorbeelden van maatwerk zijn de Monitor Stedelijke Bereikbaarheid (MSB) en het onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van mensen met beperkte mobiliteit (BEMO). Meer informatie over het MON of over de maatwerken vindt u op de MON-website.
De MON2004 en MON2005 producten zijn nu beschikbaar. Medio april zal ook het MON2006 on-line zijn.

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.