Geestrijke workshop leidt tot delen van inzichten en data

22 februari 2012

Begin februari organiseerde de Vrije Universiteit Amsterdam, in samenwerking met DANS, de Universiteit Leiden en de Deense University of Aalborg de Lorentz-workshop Biblical Scholarship and Humanities Computing: Data Types, Text, Language and Interpretation. Doel van de workshop was om een impuls te geven aan de kennisuitwisseling tussen de werelden van Hebreeuws tekstonderzoek, Grieks tekstonderzoek en informatiekunde.

Begin februari organiseerde de Vrije Universiteit Amsterdam, in samenwerking met DANS, de Universiteit Leiden en de Deense University of Aalborg de Lorentz-workshop Biblical Scholarship and Humanities Computing: Data Types, Text, Language and Interpretation. Doel van de workshop was om een impuls te geven aan de kennisuitwisseling tussen de werelden van Hebreeuws tekstonderzoek, Grieks tekstonderzoek en informatiekunde.

Tijdens de workshop gingen bijbelgeleerden uit de hele wereld en ICT-specialisten (onder ander van DANS, de KNAW e-humanities groep en het HuygensING instituut) in op vraag: hoe gaan we om met een historisch gegroeide en veranderende reeks van literaire en taalkundige gegevens? De deelnemers bespraken methoden, vraagstukken en mogelijkheden rondom de Hebreeuwse en Griekse bronteksten van de christelijke bijbel.


Foto: Deelnemers van de Lorentz Workshop

Resultaten
Digital biblical scholarship deelt veel vragen met digital humanities in het algemeen. Hoe kan de rijkdom van bronnen en interpretatie bewaard worden en toch nuttig gebruik worden gemaakt van digitale technologie? Hoe kunnen databanken met elkaar worden verbonden als ze verschillende datamodellen hebben? Welke rol kan een data archief zoals DANS voor de verdere verbinding binnen het vakgebied en met andere digitale pioniers in andere vakgebieden spelen?

Een verdere terugkerende generieke vraag was: hoe kunnen we de bronteksten beschikbaar maken voor onderzoek en onderwijs op zo’n manier dat we een ecologie voeden van open-source gereedschap-ontwikkeling waar de eisen van het wetenschappelijk onderzoek de bepalende factor zijn?

Tijdens de workshop is er gekeken naar andere disciplines, en speciaal naar de huidige ontwikkelingen in de informatica, informatiekunde en netwerkvisualisatie. Daardoor is het duidelijker geworden hoe urgent en cruciaal de open uitwisseling van onderzoeksdata is voor de verdere ontwikkeling in het vakgebied.

Voortbouwend op eerdere samenwerking is tot slot tijdens de workshop een belangrijke stap in het delen van data gezet. De huidige versie van de Text Database of the Hebrew Bible (de zgn. WIVU database) is door prof.dr. Talstra gedeponeerd in het online archiveringssysteem EASY van DANS. Vanwege het feit dat niet alle juridische vraagstukken omtrent deze database zijn opgelost, is voor de optie “gedeponeerd onder een beperkte toegankelijkheid modus” gekozen: gebruikers hebben de toestemming van de deponeerder nodig om te downloaden. Maar in principe kan de data vrij gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden.

Meer informatie
Bezoek de website van het Lorentz Center voor meer informatie over het programma. Een glimp van wat er op deze workshop is gebeurd kan opgevangen worden uit de wiki van de workshop.

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.