Data Toezichtkaart Voortgezet Onderwijs 2010 verkrijgbaar

6 juli 2010

Recentelijk is in het DANS-archief EASY het nieuwste bestand van de Toezichtkaart (voorheen Kwaliteitskaart) Voortgezet Onderwijs beschikbaar gekomen.
 
Jaarlijks produceert de Inspectie van het Onderwijs van het ministerie van Onderwijs en Wetenschap zogenaamde opbrengstenoverzichten voor de scholen in het Voortgezet Onderwijs. Daarin staan de oordelen van de inspectie over de opbrengsten van die scholen over een periode van drie jaar: de ‘rendementen’ van onderbouw en bovenbouw, de cijfers van het centraal examen, en het gemiddelde verschil tussen het schoolexamencijfer en het cijfer voor het centraal examen. De complete databestanden stelt de Inspectie via DANS EASY ter beschikking voor aanvullend wetenschappelijk onderzoek.
Het jongste bestand, de Toezichtkaart 2010, bevat een tiental files met de volgende informatie: algemene gegevens, opbrengstenoordeel, driejaarsgemiddelde van verschil tussen cijfer schoolexamen en centraal examen, opbrengstenkaart, adviesgegevens, in-, door-, en uitstroomgegevens, examenkandidaten, examencijfers, leerlingen met indicatie LWOO (Leerweg Ondersteunend Onderwijs), percentage leerlingen woonachtig in armoedeprobleemcumulatiegebied.
Een aparte documentatiefile geeft uitleg over de inhoud van de bestanden. Het format van de data leent zich zowel voor analyses met SPSS als met Excel.

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.