Data nieuwe wave Arbeidsvraagpanel beschikbaar

26 maart 2012

Benieuwd naar veranderingen in de vraag naar arbeid en het personeelsbeleid van werkgevers? De data van het Arbeidsvraagpanel van 2010 zijn beschikbaar via DANS EASY. 

Het Arbeidsvraagpanel is een vragenlijstonderzoek onder vestigingen van werkgevers in Nederland. Het bestaat sinds 1989. Sindsdien worden iedere twee jaar opnieuw werkgevers geënquêteerd. Het aantal waarnemingen is ruim 2.800. Er zijn inmiddels 11 metingen voor onderzoekers beschikbaar. Het Arbeidsvraagpanel is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de vraag naar arbeid en het personeelsbeleid van werkgevers. De kracht van het Arbeidsvraagpanel ligt vooral in de combinatie van onderwerpen die het panel bestrijkt.

Standaard en aanvullende data
Het Arbeidsvraagpanel bevat een standaard datapakket dat via ‘open access’ beschikbaar is. Daarnaast zijn nog twee aanvullende pakketten onder ‘restricted access’ beschikbaar. Het eerste aanvullende pakket bevat de volgende variabelen: aantallen werknemers (bijvoorbeeld aantal werknemers naar leeftijdsklasse); overige aantallen (bijvoorbeeld aantal uren betaald overwerk); volledige SBI-sectorcode; omschrijving CAO; COROP-code. Het tweede aanvullende pakket bevat de financiële gegevens (bijvoorbeeld omzet of budget, balanstotaal, resultaat voor belastingen) en loongegevens (zoals totaal brutoloon sv, aantal loondagen).

Meer informatie
Het Arbeidsvraagpanel is destijds opgezet door de OSA (Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek). Sinds augustus 2010 is het panel ondergebracht bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het databestand kan gedownload worden uit DANS EASY. De aanvullende data (pakket I en pakket II) zijn ook via EASY beschikbaar, en kunnen na toestemming van het Sociaal en Cultureel Planbureau gedownload worden.

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.