Data Inspectie van het Onderwijs beschikbaar via DANS EASY

17 juli 2008

De data van de Kwaliteitskaarten van de Inspectie voor het Onderwijs over het schooljaar 2007/2008 kunnen voor wetenschappelijk onderzoek kosteloos worden opgehaald uit DANS EASY. De Inspectie van het Onderwijs stelt jaarlijks zo’n kwaliteitskaart samen voor elke school die voortgezet onderwijs verzorgt.

In de beschikbare bestanden zijn aan de gegevens van de kaart (schoolnaam, kengetallen) data toegevoegd over de examenresultaten en de in-, door- en uitstroom van leerlingen.
Het gaat om de volgende files:

1. Algemene gegevens van vestigingen
Dit bestand bevat naam, adres en vestigingsplaats van de scholen.

2. In-, door- en uitstroomgegevens 2006-2007 (IDU)
Gegevens over overgangen van leerlingen van telmoment 1-10-2006 naar
telmoment 1-10-2007. op basis van de inschrijfgegevens zoals verzameld onder het
onderwijsnummer. Dit bestand wordt gebruikt voor de volgende gegevens:

  • de schoolsoorten en de aantallen en percentages leerlingen zoals vermeld in het bovenste gedeelte van de opbrengstenkaart;
  • de bevorderingspercentages die worden gebruikt voor van derde leerjaar naar diploma;
  • de percentages leerlingen met een LWOO-indicatie vanaf het derde leerjaar per leerweg, die worden gebruikt voor het toekennen van de bolletjes van de onderbouw én bovenbouw;
  • de percentages leerlingen die in leerjaar 3 instromen vanuit een andere school.

3. Examengegevens van 2007
Deze bevatten gegevens over het aantal geslaagde en gezakte kandidaten en per vak het gemiddelde cijfer dat door deze leerlingen is behaald. Dit bestand wordt gebruikt voor:

  • de slaagpercentages die worden gebruikt voor van 3e leerjaar naar diploma;
  • de gemiddelde cijfers van het centraal examen.

4. Inschrijfgegevens BROn per 1-10-2007
Bevat per ingeschreven leerling het gevolgde onderwijs en het leerjaar. Hieruit worden de percentages leerlingen bepaald die onderwijs volgen in één of in meerdere onderwijssoorten.

5. Adviezen basisschool en doubleerstatus leerlingen leerjaar 3 per 1-10-2007

Gegevens van leerlingen die leerjaar 1 en 2 onderwijs hebben gevolgd en in schooljaar 2006/2007 voor het eerst onderwijs volgen in leerjaar 3. Ook de gegevens van leerlingen die in leerjaar 3 onderwijs volgen op een andere vestiging van de school of op een andere school tellen mee. Dit bestand wordt gebruikt voor:

  • rendement onderbouw;
  • adviesstructuur na tweede leerjaar;
  • percentage leerlingen in leerjaar 3 zonder zittenblijven.

6. Percentage apcg-leerlingen 1-10-2007
Percentages apcg-leerlingen (uit ‘armoede-probleem-cumulatiegebieden’) vanaf het derde leerjaar per vestiging en schoolsoort, berekend op de gegevens die onder het onderwijsnummer zijn verzameld.

De files kunnen worden gedownload vanuit DANS EASY

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.