Congres Emblem Project Utrecht

7 februari 2006

Ter afronding van het Emblem Project Utrecht (EPU), dat de digitale onstluiting van het corpus van Nederlandse liefdesemblemen tot doel heeft wordt op 6 en 7 november 2006 een congres gehouden over de twee centrale thema’s van het EPU: het Nederlandse liefdesembleem en de digitalisering van embleembundels (zie: http://emblems.let.uu.nl).

De organisatie wil met een Call for Papers sprekers uitnodigen een bijdrage aan het congres te leveren. De inleverdatum voor een abstract (max. 300 woorden) van een bijdrage is 1 april 2006.

Congres Learned Love
The Dutch Love Emblem on the Internet
Emblem Project Utrecht
6 en 7 november 2006
Universiteit Utrecht

Op de eerste congresdag zal de EPU-site worden aangeboden aan prof. dr. K. Porteman. Op het congres zullen onder anderen spreken prof. dr. K. Porteman, prof. dr. M. van Vaeck, dr. A.S.Q. Visser, prof. dr. E.M.P. van Gemert, dr. A.J. Gelderblom, E. Vanhoutte, prof. dr. A. Adams en dr. S. Rawles.

Co-organisatoren van de conferentie zijn het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur (Universiteit Utrecht), de Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren (DBNL), Data Archiving and Networked Services (DANS/KNAW), en het Huygens Instituut.

De organisatie wil met deze Call for Papers sprekers uitnodigen hun bijdrage aan het congres te leveren. Bijzonder op prijs stellen we case studies die zijn uitgevoerd met behulp van de collecties van het EPU, en bijdragen die ook expliciet reflecteren op de waarde en bruikbaarheid van de EPU-collecties. De organisatie denkt daarbij aan lezingen met als specifieke invalshoeken:

1. het Nederlandse liefdesembleem

 • hoe verhoudt zich het Nederlandse liefdesembleem tot andere exponenten van de Nederlandse emblematiek?
 • hoe verhoudt zich het Nederlandse liefdesembleem tot de tradities van het liefdesembleem in andere Europese landen?
 • hoe verhouden woord en beeld zich tot elkaar in Nederlandse liefdesemblemen?
 • hoe kan de Nederlandse liefdesemblematiek bezien worden vanuit gendertheoretisch perspectief?
 • welke sporen van het Petrarkisme zijn herkenbaar in het liefdesembleem?
 • welke aspecten van de liefdesemblematiek verdienen meer bestudering?
 • welke verhouding tussen de wereldlijke en geestelijke liefdesemblematiek is waarneembaar?
 • welke invloed heeft de liefdesemblematiek op de praktijk van de liefde – in wereldlijke en geestelijke zin – uitgeoefend?

2. de digitalisatie van embleembundels

 • welke mogelijkheden en onmogelijkheden bieden de digitale technieken waarvoor door het EPU gekozen is? 
 • hoe zullen technische ontwikkelingen het EPU-model voor digitalisatie beïnvloeden?
 • welke collecties cultureel erfgoed zijn zo verwant aan het Nederlandse liefdesembleem dat ze ook digitaal ontsloten moeten worden via de EPU-collecties? (andere Nederlandse embleembundels, prenten, liedbundels, alba amicorum)?
 • welke onderzoeksmogelijkheden levert de digitale ontsluiting van emblemen op?
 • hoe hoog is de drempel die het EPU-model voor onderzoekers zonder veel ICT-ervaring opwerpt? En voor bezoekers van de site?
 • met welke navigatie en zoekmogelijkheden dient een site als die van het EPU toegerust te worden om optimaal gebruikt te kunnen worden door bezoekers?
 • hoe verhoudt het ontsluitingsmodel van het EPU zich tot dat van andere embleemsites?
 • wat zou een embleemdigitalisatiesite moeten willen zijn: een reconstructie van de zeventiende-eeuwse leeservaring, een verzameling zoekindexen, of verzameling van wetenschappelijke edities?

De organisatoren van het congres willen de sprekers vragen, met het oog op bezoekers uit het buitenland, hun lezingen in het Engels uit te spreken, of tijdig een Nederlandse tekst van de lezing te bezorgen (voor 1 augustus 2006) zodat op het congres Engelse vertalingen kunnen worden aangeboden. De organisatoren beogen een bundel uit te geven naar aanleiding van het congres, en verzoeken de sprekers kopij daarvoor (bij voorkeur in het Engels) voor 1 januari 2007 ter beoordeling voor te leggen.

Inleverdatum voor een abstract (max. 300 woorden) van de bijdragen is 1 april 2006. Voor 15 mei volgt bericht over opname in programma. Spreektijd is 30 minuten. Aanmelden graag per email: els.stronks at let.uu.nl

Peter Boot, Els Stronks
Call for papers

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.