Commissie Schuyt pleit voor toegang data

21 september 2012

Meer onderlinge waakzaamheid en sociale controle, een ambtseed en het breder toegankelijk maken van onderzoeksgegevens: dat zijn enkele aanbevelingen van de Commissie Onderzoeksgegevens in haar adviesrapport Zorgvuldig en integer omgaan met wetenschappelijke onderzoeksgegevens, dat op 21 september door de KNAW en VSNU in Amsterdam werd gepresenteerd.

Voor het rapport werden wetenschappers in verschillende disciplines bevraagd over de onderzoekspraktijk in hun vakgebied. De fraude van hoogleraar Diederik Stapel in 2011 was een reden voor de KNAW om een adviescommissie in te schakelen.

Bestaande regels bekend maken
In een reactie op de presentatie van het rapport schrijft de KNAW: “De Nederlandse wetenschap heeft geen nieuwe gedragsregels nodig om fraude tegen te gaan, maar moet wel meer gaan ondernemen om de bestaande regels beter bekend te maken. Onderzoeksgegevens moeten beschikbaar zijn zodat onderzoekers elkaar kunnen toetsen en kunnen voortbouwen op elkaars werk – dat is de essentie van wetenschap. Omdat wetenschapsgebieden sterk van elkaar verschillen moeten die zelf bepalen wat de beste manier is om onderzoeksgegevens toegankelijk te maken.”

Belang van toegankelijkheid
DANS-directeur Peter Doorn was extern adviseur van de Commissie. “Het advies onderstreept het belang van een bredere toegankelijkheid van onderzoeksgegevens voor en door onderzoekers. Het rapport schrijft hier ook over: ‘Aan professionele databewaarplaatsen wordt in enkele wetenschapsgebieden in samenwerking met DANS gewerkt’. Betere toegankelijkheid van onderzoekgegevens, na afloop van een onderzoek, draagt bij aan transparantie van de wetenschap. Archivering en openbaarheid van gegevens kan volgens de Commissie via DANS en andere betrouwbare databewaarplaatsen worden geregeld. Zo dienen gegevens die verworven zijn met subsidie van NWO na de voltooiing van het onderzoek publiek beschikbaar gemaakt worden via DANS.”

Praktische ondersteuning
Naast het bevorderen van de toegang tot onderzoeksgegevens biedt DANS onderzoekers ook praktische ondersteuning, bijvoorbeeld door het uitgeven van een Datamanagementplan en een stappenplan voor het deponeren van data. “DANS is één van de eerste organisaties die het peer reviewen van onderzoeksgegevens mogelijk maakt.” DANS biedt universiteitsbibliotheken en faculteiten hulp bij de organisatie van duurzame archivering en startte onlangs een deponeringsactie onder psychologen. Ook werkt DANS mee aan een binnenkort te verschijnen nieuw Journal of Open Psychology Data. “Onlangs is samen met het 3TU.Datacentrum een cursus opgezet voor datalibrarians over datamanagement. Deze cursus zal in de toekomst voor een breder publiek toegankelijk zijn”, aldus Peter Doorn. Hij nodigt onderzoekers en betrokken organisaties uit om de adviezen uit het rapport gezamenlijk uit te voeren.

Meer informatie
Het nieuwsbericht van de KNAW over dit rapport en meer informatie over de visie van de KNAW op wetenschappelijke integriteit staan op de website van de KNAW. In het oktobernummer van E-data&Research staat tevens een artikel over het rapport van de Commissie Schuyt (.pdf).

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.