Arbeidsaanbodpanel OSA gekoppeld aan registergegevens van CBS

11 december 2007

De Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek en het Centraal Bureauvoor de Statistiek hebben een koppeling tot stand gebracht tussen de enquêtepeilingen 2002 en 2004 van het arbeidsaanbodpanel van eerstgenoemd- en registergegevens van het laatstgenoemde instituut.

Dat blijkt uit een rapport dat is verschenen bij OSA. De registergegevens komen uit het Sociaal Statistisch Bestand en het Inkomensproductiesysteem van het CBS. De koppeling is uitgevoerd als samenwerkingsproject tussen beide instituten, in het kader van het convenant dat ze met elkaar sloten voor onderzoek op het terrein van sociaal-economische dynamiek. Het OSA-Arbeidsaanbodpanel is nu verrijkt met nieuwe informatie, aldus OSA. Zo is er uitgebreide informatie rond individueel en huishoudinkomen aan het panel toegevoegd.
Voordeel van zo’n koppeling is onder meer dat uitkomsten uit enquêtes vergeleken kunnen worden met uitkomsten uit registraties. Daarnaast kunnen nieuwe analyses worden uitgevoerd die anders niet mogelijk zouden zijn, zoals van non-respons, van panel uitval en memory bias in retrospectieve bevraging.
Het project is een pilot voor verdere verbetering van de datakwaliteit van het OSA-Arbeidsaanbodpanel. Het legt daarnaast de grondslag voor een uitbreiding van de data-infrastructuur die mogelijk voor het panel beschikbaar komt.
Het verrijkte bestand is op dit moment alleen on site bij het CBS toegankelijk voor OSA medewerkers, maar er wordt naar gestreefd de gegevens ook voor wetenschappelijk onderzoek door derden beschikbaar te maken.

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.