Afronding kortlopend NWO Odyssee project Odyssee in de breedte

26 augustus 2010

Onlangs is bij het e-depot Nederlandse archeologie (EDNA) het project ‘Odyssee in de breedte’ afgerond. Binnen dit project is er een inventarisatie gemaakt van al het oude onuitgewerkte onderzoek in Nederland. Van gemeentes, provincies en universiteiten is de achterstand in het uitwerken en publiceren van archeologisch onderzoek bijeengebracht. In totaal heeft dit geleid tot een lijst van meer dan 1800 onuitgewerkte projecten, de Werkvoorraad.

Foto: Opgraving RMO in 1892 nabij castellum Vechten te Bunnik, paalfundering van een Romeinse weg (Verhart 2001, p. 18).

De belangrijkste van deze projecten zijn geselecteerd en gedetailleerd beschreven. Van meer dan 50 projecten is nu bekend om hoeveel materiaal en documentatie het gaat en wat er nog aan uitwerking en publicatie moet gebeuren. In de Projectenbank worden deze vindplaatsen aangeboden. Deze database wordt online onderhouden door Erfgoed Nederland op de Odyssee website. Zo kunnen onderzoekers (en studenten) zich over het uitwerken van oud archeologisch onderzoek ontfermen.

Om de data voor eeuwig te archiveren, de uitwerking in de toekomst mogelijk te houden, en het praktische werk te vergemakkelijken is van een aantal van deze vindplaatsen de documentatie (veldtekeningen, foto’s, rapporten) digitaal gearchiveerd in EASY. EASY is het archiveringssysteem van DANS en internationaal voorloper op het gebied van duurzame archivering en ontsluiting van digitale onderzoeksdata. Bij DANS wordt data opgeslagen in de meest basale bestandsformaten, voorzien van metadata en een unieke identificatiecode, zodat de data altijd teruggevonden en opnieuw gebruikt kan worden. Voor het uitwerken van oud archeologisch onderzoek is dit van groot belang!

Staat uw organisatie nog niet in de Werkvoorraad? Heeft u een project (vindplaats of materiaalcategorie) dat nog niet is uitgewerkt? Bent u bezorgd om de veiligheid en duurzaamheid van uw onderzoeksdata? Voor meer informatie hierover en het aanleveren van gegevens kunt u contact opnemen met de Projectcoördinator EDNA, Mw. Drs. H. Hollander (hella.hollander at dans.knaw.nl).

Het rapport (Kleijne 2010) is hier te downloaden.

Referentie
Kleijne, J.P. 2010. Odyssee in de breedte, Den Haag (EDNA Rapport).

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.