Voor het FAIR-IMPACT project zijn we op zoek naar FAIR Champions. Deze groep van 12 deskundigen gaat zich actief bezighouden met het analyseren en vormgeven van FAIR-databeleid en -praktijken in hun vakgebied en zal optreden als ambassadeur voor FAIR. De uiterste termijn om aan te melden is vrijdag 10 maart om 17.00 uur CET.

Tijdens het CLARIAH & NDE Jaarcongres op 24 november 2022 werd het al aangekondigd; CLARIAH opent een oproep voor onderzoeksprojecten met data van Nederlandse erfgoedinstellingen. De oproep beoogt onderzoekers toegang te geven tot nieuwe data en geeft erfgoedinstellingen de kans hun data te laten ontwikkelen en verspreiden. De deadline voor het indienen van een voorstel is 1 februari 2023.

Het nieuwe ARIADNEplus portaal biedt toegang tot meer dan vier miljoen bronnen. DANS realiseerde de opname van de data van Nederlandse archeologen, boomringdeskundigen en andere onderzoekers uit het cultureel erfgoed.

DANS heft de dienst NARCIS op. Dit houdt in dat vanaf januari alle content met betrekking tot projecten, personen en organisaties op de NARCIS-website wordt bevroren. Op 1 maart wordt deze website offline gehaald.

Onlangs werd bekend dat NWO 4,5 miljoen heeft uitgetrokken om netwerkcoördinatoren aan te trekken voor het programma Thematische Digitale Competentie Centers (TDCC). Het team voor TDCC Social Sciences & Humanities is gevormd. Nicole Emmenegger start op 15 februari 2023 als Network Manager en Nils Arlinghaus volgt op 1 maart 2023 als Community Coordinator.

In februari en maart 2023 start een nieuwe ronde van de cursus Essentials 4 Data Support, de cursus wordt gegevens in het Engels en bevat zowel live als online dagen. De cursus wordt aangeboden door Research Data Nederland (RDNL).

Bijdragen aan meer kennis over hoe je trainingen kunt geven over de European Open Science Cloud (EOSC) is waar de train-de-trainer training op focuste. EOSC is een ambitieuze visie om een “system of systems’’ te worden met toegang tot (onderzoeks)gegevens, diensten, software en meer, uit heel Europa.

DANS oprichter Dr. Peter Doorn heeft de koninklijke onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen uit handen van de burgemeester Carla Breuer van zijn woonplaats Voorhout (gemeente Teylingen). Hij krijgt de onderscheiding vanwege zijn jarenlange persoonlijke verdiensten, in het bijzonder als oprichter en voormalig directeur van DANS. De uitreiking vond plaats in de Jaarbeurs in Utrecht, tijdens de FAIR Data Day.