Het e-depot Nederlandse archeologie is een samenwerking tussen DANS en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en is ondergebracht bij het nationaal data archief DANS. Zo blijven de digitale onderzoeksbestanden van Nederlandse archeologen ook op de lange termijn toegankelijk en bruikbaar. Sinds 2007 zijn archeologen in Nederland formeel verplicht via DANS hun data te deponeren volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). De data worden opgeslagen in EASY, het online archiveringssysteem van DANS, en vooral gebruikt door archeologen, beleidsmakers, bedrijven en cultuurliefhebbers.

De archeologische collectie

Het e-depot Nederlandse Archeologie bij DANS heeft als doel het duurzaam archiveren en beschikbaar stellen van archeologische onderzoeksdata en de kennis hierover uitdragen. Onder onderzoeksdata verstaan we zowel de gegevens van archeologisch onderzoek (kaartmateriaal, databases, foto’s, dagrapporten) als ook de eindrapportages. Onderzoek in de breedste zin van het woord, van booronderzoek tot definitieve opgraving, van specialistisch onderzoek tot proefschrift. Het e-depot is er voor alle digitale archeologische data!

Internationale samenwerking

Door deelname aan Europese portalen als Europeana en ARIADNE zorgt DANS voor een betere zichtbaarheid van de archeologische data in EASY.

Meer informatie

Neem contact op met Data Station Manager Hella Hollander voor meer informatie.