De volgende punten zijn van belang na het deponeren:

Overzicht datasets

Onder ‘My datasets’ staat een overzicht van uw datasets inclusief de downloadgeschiedenis onder het tabblad ‘Activity log’. Dit laatste is niet beschikbaar voor datasets met toegangscategorie ‘Open access’. Als een gebruiker ervoor heeft gekozen om niet anoniem te zijn bij het downloaden van datasets kunt u hier ook zien wie uw data gedownload heeft.

Aanvraag tot toegang tot uw dataset

Als u voor toegangscategorie ‘Restricted Access‘ heeft gekozen ontvangt u een e-mail van DANS zodra een gebruiker uw data wil gebruiken. De e-mail bevat een link naar de contactgegevens en motivatie van de aanvrager. U kunt kiezen uit drie acties:

  1. ‘Return, more information required’: hiervoor kiest u als u aanvullende informatie wilt ontvangen van de aanvrager.
  2. Grant access’: hiervoor kiest u als u de aanvrager toegang wilt geven tot uw data.
  3. Deny access’: hiervoor kiest u als u de toegang tot de data wilt weigeren.

Indien u toegang verleent is automatisch de DANS-licentie van toepassing. Voordat u toegang verleent kunt u de gebruiker ook aanvullende voorwaarden opleggen. Het is van belang dat u een stabiel e-mailadres gebruikt voor uw account bij DANS.

Uw dataset citeren

Het citeren van uw dataset vragen wij te doen conform de aanbevelingen van DataCite.

Deze bronvermelding bestaat uit:

  • De naam of namen en/of organisatie van degene(n) die de dataset geproduceerd hebben;
  • Het jaar waarin de dataset geproduceerd is;
  • De titel van de dataset;
  • De naam van de organisatie die het archief beheert waarin de dataset gearchiveerd is: DANS;
  • De persistent identifier van de dataset als volledige URL.

Voorbeeld:

Doorn, dr. P.K.; Bommeljé, drs. L.S.; Vroom, dr. J.A.C.; Wijngaarden, drs. H. van; Bommeljé, drs. Y.B. (1990): The Aetolian Studies Project. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xxu-6utq

Als u een dataset bij DANS bekijkt, ziet u bovenaan de citatie van de dataset vermeld.