U bent hier: Home > Actueel > Nieuws

Nieuws

Neelie Kroes lanceert website OpenAIRE
SURFsara versterkt Research Data Netherlands
"Data-archivering stond niet in zijn woordenboek"
De Tilburgse psycholoog Diederik Stapel heeft de onderliggende data van tenminste dertig tijdschriftpublicaties verzonnen. Dit heeft de Commissie Levelt, die onderzoek doet naar de omvang van de fraude, bekend gemaakt. Stapel is in september, toen zijn fraude aan het licht kwam, ontslagen.
''Data zijn het nieuwe goud''
''Data zijn het nieuwe goud'', aldus Europees commissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda) in haar oproep aan regeringen om cijfermateriaal en openbare gegevens gratis ter beschikking stellen aan publiek en bedrijfsleven.
'Registerdata nuttige bron voor sociaalwetenschappelijk onderzoek'
'Wetenschappelijke data moeten meetellen als onderzoeksoutput, net als bij publicaties nu het geval is'
1 miljoen bestanden bij DANS
1 miljoen euro ‘seed capital’ voor CLARIAH
1 miljoen voor toegankelijkheid tijdschriften
12 miljoen voor digitale infrastructuur geesteswetenschappen
12.500 Archeologie bestanden in EASY
15.000 archeologische datasets in DANS EASY
17 september lancering van BIG GRID programma
19 miljoen dollar voor nieuwe Canadese infrastructuur
2 subsidies beschikbaar voor Summer Program ICPSR
20 november: symposium Nieuwe methoden voor kwalitatief onderzoek
24 jaar opgraven in Syrie: archief Tell Sabi Abyad digitaal
250.000ste Open Access publicatie in NARCIS
3 decennia reizen met het OV in beeld
3 nieuwe kadasterbestanden in EASY
3.000 gekaapte brieven uit de 17e en 18e eeuw gepubliceerd
Het Meertens Instituut lanceerde op 8 oktober de website gekaaptebrieven.nl met circa 3.000 brieven uit de 17e en 18e eeuw, veelal geschreven door gewone Nederlanders.
300.000 open access publicaties in NARCIS
NARCIS heeft een nieuwe mijlpaal bereikt: er zijn nu meer dan 300.000 open access publicaties toegankelijk, waarvan 41.000 proefschriften.
3e Nederlandse workshop ESS: Call for papers Sociale wetenschappen
3TU.Datacentrum en DANS bundelen krachten
Vandaag geven 3TU.Datacentrum en DANS het startschot voor het samenwerkingsverband Research Data Netherlands.
4000 Leidenaren uit 1674 in de nieuwe website Leidse Lasten
Sinds kort is er een nieuwe site waarmee de gegevens van meer dan 4000 inwoners van Leiden uit het jaar 1674 te zien en te bevragen zijn. Deze data zijn afkomstig uit een bij het Nederlands Historisch Data Archief gedeponeerde dataset (dataset titel: Belastingregister Leiden 1674). Oorspronkelijk komen de gegevens uit twee belastingkohieren die zich in het stadsarchief van Leiden bevinden: dat van de Tweehonderdste Penning en dat van het Klein Familiegeld.
4C vraagt om feedback op concept Roadmap
5344 foto's uit Nederlandse schoolboeken Geschiedenis beschikbaar
7 stappen voor succesvol Research Data Management bij universiteiten
70% archeologische data in EASY openbaar toegankelijk
De open access-trend zet zich door: inmiddels is 70% van de archeologische datasets in EASY openbaar toegankelijk na registratie. Het totale aandeel van open acces-datasets in EASY is op dit moment 63%.
9 miljoen voor beter overheidsarchief
Minister Bussemaker (OCW) stelt 9 miljoen euro ter beschikking voor de periode 2013-2016 om de archiefsector te innoveren bij de overheid. Hiervoor start het Nationaal Archief dit jaar een programma.
90.000 RAF-luchtfoto’s van Nederland online
Aanbeveling van de Commissie voor digitalisering en digitale bewaring
De Europese Commissie heeft onlangs een aanbeveling aanvaard inzake digitalisering en digitale bewaring. Met het verzoek aan de lidstaten om hun inspanningen op te voeren, hun middelen te bundelen en de private sector te betrekken bij het digitaliseren van cultureel materiaal en dit beschikbaar te maken via Europeana.
Aandacht voor open data in Hypothese
Aandacht voor Social Science weblogs
Aangescherpt beleid wetenschappelijke integriteit
De wetenschappelijke gemeenschap neemt schendingen van de wetenschappelijke integriteit zeer ernstig. Universiteiten doen er al het mogelijke aan schendingen te voorkomen en te traceren. Dat de bestaande mechanismen en procedures om de integriteit te bewaken niet onfeilbaar zijn, is gebleken. Juni 2012 publiceerde de VSNU een meer uitgebreid en aangescherpt beleid.
Aanpassen en aanmelden van informatie
De wetenschapsportal NARCIS biedt de mogelijkheid om zelf persoons- en onderzoekinformatie aan te passen en aan te melden. Een korte toelichting.
Aantal Open Access artikelen in NARCIS verder toegenomen
Naast de tellingen die DANS zelf uitvoert over de inhoud van NARCIS, is nu ook extern de datacollectie getoetst. Wouter Gerritsen wijdde begin februari een blogpost aan de groei van het aantal Open Access publicaties in Nederland.
Aanvraag MaGW subsidie voor dataverzameling mogelijk
Om een ontwikkeling in de samenleving in kaart te brengen, is het nodig herhaaldelijk en over een lange periode te meten. Een kostbaar werk. Met het subsidie-instrument Veranderingsstudies wil het NWO-gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen enkele academische studies die veranderingen meten tegemoet komen in de kosten voor het verzamelen van data.
Aanvragen subsidie ontwikkelingsprojecten Digitaliseren met Beleid welkom
Vanaf 1 juni is de tender voor ontwikkelingsprojecten binnen de subsidieregeling Digitaliseren met Beleid open. Instellingen die tot taak hebben het beheren en toegankelijk maken van een eigen erfgoedcollectie kunnen van 1 juni tot en met 1 september 2006 subsidie aanvragen voor het uitvoeren en implementeren van ontwikkelingsprojecten bij SenterNovem. Deze regeling is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Aardenburg: een zeer rijke dataset
De opgravingsdocumentatie van de Romeinse nederzetting en Middeleeuwse stad Aardenburg, uitgewerkt in het kader van het NWO Odyssee-onderzoeksprogramma, is uitgebreid en beschikbaar via EASY.
Academische jaarprijs 2012
Access Panels en Online Onderzoek
Discussiebijeenkomst over access panels en online onderzoek. Wat zijn goede en wat zijn slechte online panels en waar moet je over nadenken voor je kiest voor een bepaalde steekproefmethode en manier van ondervragen. Het symposium wil aanbieders en gebruikers van panels bijeen brengen. Doel is om meer informatie over de kwaliteit van panels te genereren zodat men tot een gefundeerde keuze kan komen bij gebruik van panels in sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
Actieplan voor het toegankelijk maken van onderzoeksgegevens
Actuele thema's in Ecology 2011
LifeWatch en NERN (Netherlands Ecological Research Network) organiseren op 8 december aanstaande het symposium Eco-informatica: De zilveren kogel voor de ecologie? Het symposium vindt plaats bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) in Amsterdam.
Actuele versie Mobiliteitsonderzoek
Deze week werd de meest recente versie van het Mobileitsonderzoek 2009 via DANS EASY beschikbaar gesteld voor onderzoekers door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
ADC opent deuren tot verleden: alle bestanden open access
Adviesrapport zorgvuldig en integer omgaan met onderzoeksgegevens
Afronding kortlopend NWO Odyssee project Odyssee in de breedte
Aftrap ‘Oorlogsliefdekind’ zondag 16 mei op Radio 1
Alle UNESCO-publicaties Open Access beschikbaar vanaf juli
UNESCO stelt binnenkort al haar digitale publicaties onder een open licentie beschikbaar.
Ambitieus project brengt Europees onderzoek op hoger plan
Antiek Rome digitaal tot leven gebracht
APARSEN van start
APARSEN webinar 'Interoperability and Intelligibility'
APARSEN-thema 'trust' verder uitgewerkt
APARSEN-training Access and Usability
APARSEN-training: ‘Sustainability: Securing the Value of Digital Data Assets’
Arbeidsaanbodpanel OSA gekoppeld aan registergegevens van CBS
Archeologie langs de rivieren: Verwachtingskaart
Archeologie van de Betuweroute digitaal beschikbaar
Archeologische datasets in EASY zoeken met Google maps
Archeologische VP's in NARCIS
Archief Syrische archeologische sleutelsite gedigitaliseerd met DANS-subsidie
Archiefsysteem EASY presteert weer
Archiefvisie voor nationale archieven
Eind juni stuurde staatssecretaris Zijlstra (OCW) samen met minister Donner (BZK) de Archiefvisie naar de Tweede Kamer. De Archiefvisie formuleert de ambitie dat digitaal archief duurzaam bewaard wordt en toegankelijk blijft.
Archieven.nl-Prijs 2006
In het najaar zal de ARCHIEVEN.NL-PRIJS 2006 worden uitgereikt aan de meest toegankelijke historische website van een archief of historische vereniging. De websites worden beoordeeld aan de hand van vijf criteria: vindbaarheid, inhoud, gebruiksvriendelijkheid, vormgeving en techniek. Tot 30 september kan men zich opgeven. Er zijn al tientallen archiefdiensten en historische verenigingen die zich hebben aangemeld.
Archiving 2006
ARIADNE begint aan Europese infrastructuur voor archeologie
Artikel behandelt kostenmodel digitaal archief
Aziatische boekhouding van de VOC online
Op 6 september lanceerde het Huygens ING een open access-database van de administratie van de Boekhouder-Generaal Batavia (BGB), waarin data over 18.000 scheepsreizen en 250.000 productbeschrijvingen in de VOC-periode zeer gedetailleerd kunnen worden doorzocht.
BBC Archives te gast bij DANS
Bedrijfstelling 1963 beschikbaar in EASY
De Bedrijfstelling 1963 is sinds kort met maar liefst 65.000 bestanden beschikbaar in het online archiveringssysteem EASY.
Beheer DataverseNL naar DANS
Beheer standaarden metadata naar EduStandaard
Berlin 4 - International Conference on Open Access following the Berlin Declaration
The aim of this international conference is to bring together the various initiatives and key players within the open access movement. The intention is to keep the momentum and to strengthen the enthusiasm of all involved in this field.
Beschikbaarstellen van onderzoeksgegevens wordt kosteloos
Bestanden Meertens Instituut beschikbaar in EASY
Betaversie wetenschappelijke video-arena SciVee oogst veel reacties
Betere controle bij invoeren/wijzigen onderzoekinformatie
NARCIS past vanaf februari 2012 bij wijze van proef een Captcha toe bij het invoeren of wijzigen van onderzoekinformatie. Om ongewenste automatische wijzigingen tegen te gaan, maar ook als extra controle op het proces.
Betere zoekfunctie in nieuwe versie van archiefsysteem EASY
Biestkens Bijbel uit de 16e eeuw in EASY
Big Data Challenge: meedoen tot 3 mei
Onderzoekers uit alle disciplines en met alle niveaus van technische kennis kunnen tot 3 mei hun uitdagende datavraagstuk indienen voor de 'Big Data Challenge', georganiseerd door Enlighten your Research.
Bijeenkomst computationele taalkunde op 17 januari
Bijeenkomst Datamanagement: hoe ondersteun ik onderzoekers
Bijeenkomst Oorlog in beeld
Bijeenkomst over data-infrastructuur voor de sociale wetenschappen
Bijeenkomst over subsidies voor digitaal erfgoed
Bijwonen prijsuitreiking Dataprijs 2014
Boek en website over privacy en databescherming
Boek ‘Models of Science Dynamics’ beschikbaar
Bronnen voor Rembrandt-onderzoek nu digitaal
Sinds kort is onderzoeksmateriaal over de schilderijen van Rembrandt, zoals teksten, beelden en andere data, online beschikbaar in The Rembrandt Database.
Brussel omarmt deskundigenrapport over wetenschappelijke data
Bundel 4e ESS-workshop verschenen
Bundel met analyses op basis van volkstellingen: presentatie op 15 november
Call for papers Digital Curation Conferentie
Het Engelse Digital Curation Centre (DCC) organiseert, in samenwerking met de Coalition for Networked Information (CNI), in januari 2013 de 8e International Digital Curation Conferentie (IDCC). Vanaf 4 juni kunnen papers bij de organisatie worden ingediend.
Call for papers voor 5e Nederlandse ESS-workshop
Call for proposals CRIS2014
Call for proposals SURF over collaboratories en open access plus
Call for proposals voor Data without Boundaries
Call for Proposals: Science4Arts netwerksubsidies - deadline 15 maart 2011