U bent hier: Home > Actueel > > Online Landelijke workshop Onderzoeksinformatie 2020

Online Landelijke workshop Onderzoeksinformatie 2020

In samenwerking met de KB, de nationale bibliotheek, en de Bibliotheek van de Universiteit Leiden organiseert DANS op 10 september 2020 een workshop met thema’s die betrekking hebben op het uitwisselen van gegevens op het gebied van onderzoekinformatie.

De middag is bedoeld voor repository beheerders en managers, open access medewerkers bij onderzoeksinstellingen en andere betrokkenen bij onderzoekinformatie. Vanwege COVID-19 vindt deze middag online plaats via het Platform van de Universiteit Leiden.

Online inschrijven is verplicht. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor communicatie omtrent dit evenement.

Programma

De dagvoorzitter is Jeffrey van der Hoeven (KB). 

10.00 - 10.15 Huishoudelijke mededelingen + doel van de workshop - Rutger de Jong/Oscar Veltink (UL)

10.15 - 10.45 Terugkoppeling WISH - stavaza DIDL/MODS afspraken - Inge Hofsink (KB) en Chris Baars (DANS), bekijk de presentatie 'Terugkoppeling WISH - stavaza DIDL/MODS afspraken' (.pdf)

Tijdens de Landelijke workshop Onderzoekinformatie d.d. 3 september 2019 ontstond de wens voor een voortzetting (hervatting) van de WISH/metadata werkgroep. Het afgelopen jaar hebben twee WISH bijeenkomsten plaatsgevonden, waarbij drie wijzigingsvoorstellen m.b.t. de DIDL/MODS afspraken zijn besproken en vastgesteld. Een korte update over de stand van zaken van de afspraken bij Edustandaard en de implementatie van de wijzigingen.

10.45 - 11.15 Voorstel werkafspraken e-Depot - Jasper Faase (KB), bekijk de presentatie Werkafspraken e-Depot van Jasper Faase (.pdf)

In deze presentatie wordt een tekstvoorstel voor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst toegelicht en besproken.

11:15 - 11:45 Pauze

11:45 - 12:10 OpenDOARs of goede leidraad? Rutger de Jong (UL), bekijk de presentatie 'OpenDOARs of goede leidraad?' van Rutger de Jong (.pdf)

De doelstellingen van een repositorium lijken soms zo eenvoudig dat we ze niet vastleggen in beleid. Toch kan het goed zijn voor de toekomstbestendigheid en reikwijdte om eens stil te staan bij de wensen en (on)mogelijkheden rond de distributie van wetenschappelijke output. In het overgangstraject naar een nieuwe Islandora-repositorium gebruikten de Universitaire Bibliotheken Leiden het OpenDOAR-beleidstemplate voor meer inzicht.

12:10 - 12:30 HO Kennisbank: afstudeerproducten in the picture - Martine Teirlinck-Hermsen (HKI), bekijk de presentatie 'Afstudeerproducten in the picture' (.pdf)

Al meer dan 10 jaar maken studenten en het werkveld veelvuldig gebruik van afstudeeronderzoeken op HBO Kennisbank. Zij benutten deze producten voor nieuwe onderzoeksvragen en brengen de uitkomsten van het onderzoek in de praktijk. Met het verdwijnen van Scripties Online, bekijken we de mogelijkheid om ook de afstudeeronderzoeken van universiteiten beschikbaar te maken via een HO-Kennisbank. In deze sessie beschrijven we de werking van de bestaande infrastructuur om afstudeeronderzoeken te delen en schetsen we de kansen die we zien. Hierna gaan we samen in gesprek over de kansen en de uitdagingen die jullie ervaren.  

12.30 - 13.30 Pauze

13.30 - 14.00 Persistente Identificatie: Makkelijker gezegd dan gedaan: Herbert Van de Sompel (DANS), bekijk de presentatie 'Persistente Identificatie: Makkelijker gezegd dan gedaan' (.pdf) 

De vanzelfsprekendheid waarmee het gebruik van PIDs voor identificeren en linken wordt aanbevolen kan wel eens tot het vermoeden leiden dat ze over magische karakteristieken zouden beschikken. En, indien ze met de nodige zorg gebruikt en beheerd worden brengen ze inderdaad onbetwistbare meerwaarde. Maar het goed functioneren van een lange termijn PID infrastructuur vereist een engagement van de partijen die ze voorzien en gebruiken. In dit praatje zal ingegaan worden op aspecten waarmee het wel eens mis kan lopen. De bedoeling van die analyse is niet om het gebruik van PIDs af te raden maar wel om hun waardepropositie met de nodige realiteitszin te beschouwen.

14.00 - 14.30 Paneldiscussie over PIDs - Panelleden Herbert Van de Sompel (DANS), Peter Verhaar (UL) en Ricarda Braukmann (DANS/FREYA).

14.30 - 14.45 Afsluiting en napraten - Oscar Veltink (UL)

Wanneer
10-09-2020 van 10:00 tot 14:45 (Europe/Amsterdam / UTC200)
Waar
Platform Universiteit Leiden
Naam contactpersoon
Agenda-item aan agenda toevoegen
iCal