U bent hier: Home > Actueel > > Online Landelijke workshop Onderzoeksinformatie 2020

Online Landelijke workshop Onderzoeksinformatie 2020

In samenwerking met de KB, de nationale bibliotheek, en de Bibliotheek van de Universiteit Leiden organiseert DANS op 10 september 2020 een workshop met thema’s die betrekking hebben op het uitwisselen van gegevens op het gebied van onderzoekinformatie.

De middag is bedoeld voor repository beheerders en managers, open access medewerkers bij onderzoeksinstellingen en andere betrokkenen bij onderzoekinformatie. Vanwege COVID-19 vindt deze middag online plaats via het Platform van de Universiteit Leiden.

Online inschrijven is verplicht. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor communicatie omtrent dit evenement.

Programma

10.00 - 10.15 Huishoudelijke mededelingen + doel van de workshop - Rutger de Jong/Oscar Veltink (UL)

10.15 - 10.45 Terugkoppeling WISH - stavaza DIDL/MODS afspraken - Inge Hofsink (KB) en Chris Baars (DANS)

Tijdens de Landelijke workshop Onderzoekinformatie d.d. 3 september 2019 ontstond de wens voor een voortzetting (hervatting) van de WISH/metadata werkgroep. Het afgelopen jaar hebben twee WISH bijeenkomsten plaatsgevonden, waarbij drie wijzigingsvoorstellen m.b.t. de DIDL/MODS afspraken zijn besproken en vastgesteld. Een korte update over de stand van zaken van de afspraken bij Edustandaard en de implementatie van de wijzigingen.

10.45 - 11.15 Voorstel werkafspraken e-Depot - Jasper Faase (KB)

11:15 - 11:45 Pauze

11:45 - 12:10 OpenDOARs of goede leidraad? Rutger de Jong (UL)

De doelstellingen van een repositorium lijken soms zo eenvoudig dat we ze niet vastleggen in beleid. Toch kan het goed zijn voor de toekomstbestendigheid en reikwijdte om eens stil te staan bij de wensen en (on)mogelijkheden rond de distributie van wetenschappelijke output. In het overgangstraject naar een nieuwe Islandora-repositorium gebruikten de Universitaire Bibliotheken Leiden het OpenDOAR-beleidstemplate voor meer inzicht.

12:10 - 12:30 HO Kennisbank: afstudeerproducten in the picture - Martine Teirlinck-Hermsen (HKI)

12.30 - 13.30 Pauze

13.30 - 14.00 Persistente Identificatie: Makkelijker gezegd dan gedaan: Herbert Van de Sompel (DANS) 

De vanzelfsprekendheid waarmee het gebruik van PIDs voor identificeren en linken wordt aanbevolen kan wel eens tot het vermoeden leiden dat ze over magische karakteristieken zouden beschikken. En, indien ze met de nodige zorg gebruikt en beheerd worden brengen ze inderdaad onbetwistbare meerwaarde. Maar het goed functioneren van een lange termijn PID infrastructuur vereist een engagement van de partijen die ze voorzien en gebruiken. In dit praatje zal ingegaan worden op aspecten waarmee het wel eens mis kan lopen. De bedoeling van die analyse is niet om het gebruik van PIDs af te raden maar wel om hun waardepropositie met de nodige realiteitszin te beschouwen.

14.00 - 14.30 Paneldiscussie over PIDs 

14.30 - 14.45 Afsluiting en napraten - Oscar Veltink (UL)

Wanneer
10-09-2020 van 10:00 tot 14:45 (Europe/Amsterdam / UTC200)
Waar
Platform Universiteit Leiden
Naam contactpersoon
Agenda-item aan agenda toevoegen
iCal